UIH & MIH ร่วมงาน Telecoms World Asia 2023

Nov 17, 2023

RELATED NEWS

วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2023 ที่ผ่านมา UIH & MIH ร่วมงาน Telecoms World Asia 2023 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ งานที่เป็นการรวมพลบรรดาผู้นำด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและผู้ให้บริการดิจิทัลโซลูชันชั้นนำระดับประเทศ

คณะผู้บริหาร UIH & MIH นำทีมโดย คุณสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ UIH, คุณทยาวัต อุนนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ UIH, คุณภาสกร หงษ์หยก ผู้จัดการทั่วไป MIH และ คุณภาณุพันธุ์ ขันมณี ผู้อำนวยการฝ่าย International Business Unit, UIH เข้าร่วมงานครั้งนี้เพื่อพบปะบรรดาผู้นำโทรคมนาคมกลุ่มผู้บริหารระดับ C – Level จากเอเชีย สำหรับการขับเคลื่อนภาคธุรกิจโทรคมนาคม รวมถึงสร้างความร่วมมือครั้งใหม่แห่งอนาคต