Tier ของดาต้าเซ็นเตอร์คืออะไร ต่างกันอย่างไร?

มี.ค. 4, 2024

RELATED NEWS

หลายคนในวงการไอทีคงคุ้นกับคำว่า “Tier” ของศูนย์ข้อมูลหรือดาต้าเซ็นเตอร์ซึ่งมีด้วยกันหลายระดับแต่อาจจะยังไม่แน่ใจ ว่าแต่ละระดับนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร

Tier ของดาต้าเซ็นเตอร์คืออะไร

โดยหลักแล้ว การแบ่งระดับแต่ละชั้นของดาต้าเซ็นเตอร์ จะคำนึงถึง 4 ส่วน คือ พลังงาน (Power) ระบบความเย็น (Cooling) การบำรุงดูแลรักษา และความสามารถในการบริหารจัดการความผิดปกติที่เกิดขึ้น หรือความสามารถในการทนต่อความล้มเหลวของระบบโดยไม่ส่งผลกระทบกับระบบไอทีได้ โดยมาตราฐานการออกแบบและก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก Tier จะบ่งบอกถึงความต้องการใช้งานระบบดังกล่าวที่แตกต่างกัน ใน 4 ระดับ

Tier 1 – Basic Capacity

เป็น Tier ต่ำสุด เน้นการใช้งานที่มีแค่โครงสร้างพื้นฐานและ Capacity ใช้งานเท่านั้น ไม่มีระบบสำรองใด ๆ ส่วนใหญ่จะมีให้เห็นตามสำนักงานออฟฟิศที่มีพื้นที่สำหรับวางอุปกรณ์ มีระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เพียงพอต่อการใช้งานเท่านั้น ซึ่งหากต้องการดูแลระบบต่าง ๆ จำเป็นต้องปิดอุปกรณ์ทั้งหมดไม่สามารถใช้งานระหว่างการดูแลรักษาได้ 
99.671% Uptime ( Downtime ประมาณ 28.8 ชั่วโมงต่อปี)

Tier 2 – Redundant Capacity Components

เป็น Tier ระดับที่เพิ่มขึ้นมาจาก Tier 1 โดยมีระบบสำรองเพิ่มมาบางส่วนเท่านั้น เช่น มีระบบไฟสำรอง, ระบบ UPS, ระบบระบายอากาศ แต่ยังมีเส้นทางเดินของไฟฟ้าเส้นทางเดียว
99.741%uptime (  Downtime ประมาณ 22  ชั่วโมงต่อปี)

Tier 3 – Concurrent Maintainability

มีระบบสำรองครอบคลุมทุกระบบ รวมถึงเส้นทางเดินของไฟฟ้าด้วย ในกรณีดูแลระบบต่าง ๆ สามารถทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องปิดระบบทำงานทั้งหมด  จึงไม่กระทบกับการทำงานของศูนย์ข้อมูล
99.982% Uptime  ( Downtime 1.6 ชั่วโมงต่อปี)

Tier 4 – Fault Tolerance

Tier ระดับสูงสุด  โดยที่ระบบทั้งหมด ทั้งแหล่งจ่ายไฟ ระบบปรับอากาศ ระบบ UPS  จะแยกออกจากกันเป็น 2 ชุดอย่างชัดเจน  การทำงานระบบไอทีจะกระทบเมื่อทั้ง 2 ระบบได้รับความเสียหายพร้อมกันเท่านั้น
99.995% uptime  (Downtime 26.3 นาทีต่อปี)

มาตรฐานการออกแบบและโครงสร้างพื้นฐานระดับสากล

อย่างไรก็ดี มาตรฐานการออกแบบและโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลนั้น ในระดับโลกมีผู้กำหนดมาตรฐานหลายราย จึงขอยกตัวอย่างเฉพาะมาตรฐานที่เป็นที่นิยม 3 มาตราฐานสำหรับการออกแบบก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก  โดยการจะเลือกใช้มาตรฐานใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ

  • Uptime Institute Data Center Site Infrastructure Tier Standard

เป็นระบบ Tier Classification  เพื่อประเมินโครงสร้างพื้นฐานของดาต้าเซ็นเตอร์ System Availability โดยแบ่ง Tier เป็น 4 ระดับ แต่ละระดับแสดงถึง ความต้องการระบบไฟฟ้า ระบบความเย็น การบำรุงดูแลรักษา และ ความสามารถในการป้องกันระบบล้มเหลวที่แตกต่างกัน โดย Uptime จะมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานของดาต้าเซ็นเตอร์เป็นสำคัญ (ระบบไฟ ระบบทำความเย็น) ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ, โครงสร้างพื้นฐานของการสื่อสาร หรือการบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์

  • ANSI/TIA-942  Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (Ratings)

พัฒนาโดย The American National Standards Institute (ANSI) และ Telecommunications Industry Association (TIA) มุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานของดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมด คลอบคลุมไปถึงสถานที่ตั้ง ทำเล ระบบความปลอดภัย และระบบ Cabling

  • EN 50600: Data Center Facilities and Infrastructures Standard 

มาตรฐานจากฝั่งยุโรป ที่ครอบคลุมทั้งระบบพลังงาน ระบบทำความเย็น ระบบสื่อสาร และยังมีการแนะนำเรื่องการบริหารจัดการ ความปลอดภัย การบริการจัดการพลังงานและความยั่งยืนด้วย

ดาต้าเซ็นเตอร์ Tier ไหน เหมาะกับธุรกิจของเรา?

ในความเป็นจริงแล้ว การเลือก Tier ของแต่ละผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจเอง เพราะถึงแม้ว่าดาต้าเซ็นเตอร์ระดับ Tier 4 จะมีความซับซ้อนและดีที่สุด แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะสมและจำเป็นที่สุดกับความต้องการทางธุรกิจ ขณะเดียวกันการลงทุนในดาต้าเซ็นเตอร์ระดับ Tier 1แม้จะ ใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่า Tier อื่น ๆ แต่ก็อาจมีความเสี่ยงในทางธุรกิจมากกว่า Tier อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

UIH มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับบริการดาต้าเซ็นเตอร์ ด้วยสถานที่ที่ปลอดภัยน่าเชื่อถือมีมาตรฐานได้รับการรับรองในระดับสากล เพื่อดูแลและปกป้องอุปกรณ์สำคัญขององค์กรท่าน

อ่านข้อมูลบริการดาต้าเซ็นเตอร์เพิ่มเติม คลิก
สนใจบริการดาต้าเซ็นเตอร์จาก UIH คลิก

ขอบคุณข้อมูลจาก:
https://www.linkedin.com/pulse/data-center-certification-which-standard-right-me-gerhard-klein
https://www.datacenterdynamics.com/en/analysis/understanding-data-center-tier-classifications/
https://www.capitolinetraining.com/data-centre-certification-who-can-certify-which-data-centre-standard/
https://www.datacenterknowledge.com/design/data-center-design-which-standards-to-follow