C-Care เป็นศูนย์บริการลูกค้าจาก UIH ทำหน้าที่ให้บริการหลังการขายที่มีมาตรฐาน สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น

  • สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
  • การตอบข้อซักถามปัญหาต่างๆ และรับคำสั่งซื้อสินค้า
  • การให้บริการข้อมูล ด้านสินค้าและบริการข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์และสาระความรู้ต่างๆ ที่ลูกค้าควรทราบ
  • การรับข้อร้องเรียนของสินค้าหรือคำแนะนำ คำติชม ที่เกี่ยวกับธุรกิจอย่างครบวงจร

เป้าหมาย คือความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจของคุณต้องการสื่อสารอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา คุณจึงต้องการระบบเครือข่ายที่สมบูรณ์แบบ ด้วยความรวดเร็ว ชัดเจนของสัญญาณ ข้อมูล ภาพ และเสียง รวมทั้งศูนย์บริการที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ทีมงานประกอบด้วยช่างผู้ชำนาญการที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ และผ่านการอบรมมาอย่างดี พร้อมที่จะดูแลคุณไม่ว่าเวลาใด หรือห่างไกลเพียงใด วางใจให้ C-Care นำธุรกิจของคุณไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้

ในฐานะที่ UIH เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ที่เป็นผู้นำด้านการ สื่อสารกว่า 50 ปี เราจึงสามารถตอบสนองความต้องการในด้านการสื่อสารข้อมูล ขององค์กรทุกประเภท ด้วยระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพ ให้ความชัดเจนต่อเนื่องของสัญญาณทั้งข้อมูล ภาพ และ เสียง และด้วยเทคโนโลยี SDH (Synchronous Digital Hierarchy) ที่จะช่วยเปลี่ยนเส้นทางการรับส่งสัญญาณสื่อสารมาใช้เส้นทางรองรับโดยอัตโนมัติได้ทันที ในกรณีที่เส้นทางหลักมีปัญหา คุณจึงมั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ไม่ว่าเวลาใด คุณก็สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (C-Care) และศูนย์บริการ (Service Centers) ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคได้อย่างสะดวก และทีมงานของเรา ทั้งฝ่ายวิเคราะห์ปัญหาหรือฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมบริการคุณตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด

  • โทร : +66 2016 5678
  • e-Mail :


เพราะเราตระหนักดีว่าธุรกิจย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ต่างๆ เราจึงออกแบบเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะการใช้งานต่างๆ ทีมงานของ C-Care พร้อมให้คำปรึกษา ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะพัฒนาไปในทิศทางใด

C-Care ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์แบบ สำหรับการให้บริการและดูแลลูกค้าองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ โปรแกรม Customer Relationship Management (CRM) สำหรับการจัดเก็บประวัติข้อมูลที่ผ่านมาของลูกค้าทั้งหมด เพื่อนำมาพัฒนาการบริการในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้เรายังได้นำระบบ Telephony System เข้ามาใช้ในงานให้บริการ เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าดังนี้

  • Interactive Voice Response (IVR) ซึ่งเป็นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติที่ ช่วยในการสลับหรือโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
  • Interaction Recorder ระบบบันทึกเสียงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการให้ดียิ่ง ขึ้น
  • Call Performance Report ทำหน้าที่เก็บรวบรวมสถิติ และเปรียบเทียบกับมาตรฐานเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของบริการให้เทียบเท่าและสูงกว่ามาตรฐาน