Service Center

อุ่นใจด้วยความพร้อมของศูนย์บริการของยูไอเอช (Service Center) ที่สมบูรณ์แบบได้มาตรฐานกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวม 40 ศูนย์ ในแต่ละศูนย์บริการ จะมีทั้งทีมงานฝ่ายวิเคราะห์ปัญหาและฝ่ายปฏิบัติการแก้ไข ที่มีความชำนาญมีประสบการณ์ ผ่านการอบรมคุณภาพการให้บริการมาเป็นอย่างดี พร้อมบริการคุณอย่างเต็มที่ ตลอด24 ชั่วโมง 365 วัน ไม่ว่าเวลาใดคุณก็สามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Customer Care ได้อย่างสะดวกผ่านทางโทรศัพท์ โทรสารหรือ e-mail ทีมงานของเราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด

  • โทร : +66 2016 5678
  • e-Mail :
     

Search for Service Center