Firewall as a Service

Firewall as a Service บริการติดตั้ง Firewall สำหรับป้องกันการบุกรุกและโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบใหม่จาก UIH ผู้ให้บริการ Cyber Security ในประเทศไทย UIH ให้บริการดูแลตั้งแต่การติดตั้ง Firewall อัเดตซอฟต์แวร์ การตั้งค่า รวมไปถึงการกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย มีความเสถียรและได้มาตรฐานสากล การติดตั้ง Firewall จะเป็นกำแพงป้องกันไม่ให้ข้อมูลหรือสิ่งอันไม่พึงประสงค์เล็ดลอดเข้ามาในเครือข่ายคอมพิวเตอร์และช่วยไม่ให้ข้อมูลจากภายนอกเข้ามายังเครือข่ายขององค์กรได้ เหมาะสำหรับองค์กรที่มีทรัพยากรบุคคลทางด้านไอทีจำกัด และต้องการลดภาระต้นทุนทางด้าน Hardware โดยบริการ Firewall as a Service ของ UIH ผู้ให้บริการ Cyber Security ในไทย ที่มาพร้อมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มค่า ยืดหยุ่นเหมาะแก่การใช้งานองค์กรมากขึ้น 

สำหรับ UIH ผู้ให้บริการ Cyber Security ในประเทศไทย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและการติดตั้ง Firewall รวมไปถึงการใช้งานระบบต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกออกแบบและติดตั้ง Firewall ได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งทั้งรูปแบบ Firewall on Cloud และในรูปแบบอุปกรณ์ อีกทั้งยังสามารถกำหนดนโยบายทางด้านความปลอดภัย มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยที่ควบคุมได้ถึงระดับการใช้งาน Application เราให้บริการดูแลและติดตั้ง Firewall แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร เพื่ออุดช่องโหว่ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และป้องกันข้อมูลภายในองค์กรของคุณให้มีความปลอดภัยสูงสุด