Data Loss Prevention

Data Loss Prevention (DLP) เป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล ปกป้องข้อมูลไม่ให้ถูกส่งออกไปยังภายนอกองค์กร หรือบริษัท เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลลูกค้า เอกสารสัญญา สามารถป้องกันไฟล์ตั้งแต่อยู่ในองค์กร โดยจะไม่ขัดขวางต่อการทำงานปกติ และทันทีที่เกิดการกระทำต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล ระบบจะทำการตรวจสอบ และสกัดกั้นการกระทำดังกล่าวทันที ช่วยลดปริมาณข้อมูลที่ส่งออกนอกองค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต เท่ากับลดความเสียหายของบริษัทอีกด้วย