Professional Service

PictureTest

UIH ให้บริการ Professional Service ด้วยความเชี่ยวชาญของ i-secureในการให้บริการและวิเคราะห์เหตุการณ์ ช่วยงานด้าน IT security ในการพัฒนาระบบ Security ของลูกค้าให้ควมคุมดูแลระบบได้ง่ายและครอบคลุมทั้งหมด รวมทั้งงานด้าน IT Operation เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น การันตีด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่ยาวนานในวงการ (Managed Security Service Provider: MSSP) ด้วยข้อกำหนดและมาตรฐาน Security ที่มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน วิเคาระห์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างฉับไว เพื่อที่จะเตรียมตัวให้กับลูกค้าสำหรับการถูกโจมตี หรือการถูก Audit