Express Data เลือก UIH เชื่อมต่อการสื่อสารโซนภาคใต้

คุณชัยศักดิ์ โกยสมบูรณ์ 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เอ็กซ์เพรส ดาต้า จำกัด


จากประสบการณ์กว่า 17 ปี ด้านการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ภาคใต้ของบริษัท เอ็กซ์เพรส ดาต้า จำกัด โดยยึดถือหลักการในการบริการ ว่าจะให้บริการที่มีคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า นึกถึงประโยชน์สูงสุด ความรวดเร็วในการเชื่อมต่อ ความสะดวกสบายจากการใช้บริการที่ลูกค้าจะได้รับ เพื่อให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเล็งเห็นว่าพันธมิตรหรือคู่ค้าที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น  วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณชัยศักดิ์ โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์เพรส ดาต้า จำกัด เป็นตัวแทนมาเปิดใจบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึก พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้บริการผ่านการร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านการเชื่อมต่อการสื่อสารกับ UIH มากว่า 15 ปี 

เลือกใช้บริการ UIH ด้วยคุณภาพบริการและการบริการหลังการขาย
     เนื่องจาก บริษัท เอ๊กซ์เพรส ดาต้า จำกัด เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตในจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียงมายาวนานกว่า 17 ปี และยึดหลักเรื่องของคุณภาพบริการ และการบริการหลังการขาย เป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้า จึงทำให้เอ็กซ์เพรส ดาต้า กลายเป็นผู้ให้บริการอินเทรอ์เน็ตหนึ่งในรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  จากการร่วมเป็นพันธมิตรกับ UIH มายาวนานกว่า 15 ปี มองว่า UIH มีจุดแข็งในด้านการเป็นผู้ให้บริการที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย อีกทั้งยังมีโครงข่ายเป็นของตนเอง ที่สำคัญมีการเน้นย้ำด้านคุณภาพและการบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เอ็กซ์เพรสดาต้ามองหาและความสำคัญเช่นเดียวกัน  นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความมั่นใจด้านบริการมากยิ่งขึ้นด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่คอยและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจเลือก UIH เป็นพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจด้านสื่อสาร เพราะสามารถประสานความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าเหนือคู่แข่งรายอื่นๆ ได้อีกด้วย 

ต่อยอดธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ตกับบริการ UIH 
     จากเดิมใช้บริการจาก UIH ในส่วนของการเช่าใช้โครงข่าย Copper และ Fiber Optic ในการใช้เป็นโครงข่ายในการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ลูกค้าภายในจังหวัดภูเก็ต ต่อมาในปี พ.ศ.  2554 ทางเอ็กซ์เพรสดาต้า มองหาช่องทางในการต่อยอดธุรกิจพร้อมทั้งพัฒนาบริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดและเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี AEC ตามกระแสโลก  จึงตัดสินใจพัฒนาความร่วมมือ และต่อยอดทางธุรกิจกับ UIHผ่านการใช้บริการ Internet Gateway ของ UIH  เนื่องจากมองว่าการใช้บริการกับผู้ให้บริการรายเดียวทั้งในส่วนของโครงข่าย และ Internet Gateway ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ช่วยให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อและง่ายต่อการติดต่อประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาในยามเกิดเหตุขัดข้องหรือฉุกเฉิน โดยมองถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก ทั้งในเรื่องของคุณภาพโครงข่าย ความรวดเร็วในการบริการ และอัตราค่าบริการที่เหมาะสมคุ้มค่ากับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ


การตอบรับจากการใช้บริการของลูกค้าเอ็กซ์เพรส ดาต้า
      ผลการตอบรับจากลูกค้าเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา บริษัท เอ็กซ์เพรส ดาต้า ได้รับคำชมเชยจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก  เรื่องที่เด่นชัดที่สุดคงเป็นเรื่องความเสถียรภาพของโครงข่าย ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของลูกค้า ตลอดจนความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ขยายฐานลูกค้าไปยังพื้นที่อื่นๆ  ได้อีกมากมาย อาทิ หาดใหญ่ สมุย กระบี่ และ กรุงเทพฯ 

แผนความร่วมมือกับ UIH  ในอนาคต
     ในระหว่างนี้บริษัทฯ อยู่ในช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อนำมาสนับสนุนการตัดสินในการร่วมมือเพิ่มเติมกับ UIH  เพื่อเลือกใช้บริการอื่นๆ ที่สนองตอบความต้องการของลูกค้าได้รอบด้านมากขึ้น  ควบคู่ไปกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่คงคุณภาพและเสถียรภาพ  เช่น  การให้บริการ Co-location ทั้งนี้ มุ่งหวังขยายฐานลูกค้าโซนภาคใต้ และข้ามไปยังภาคอื่นๆ มากขึ้น พร้อมกับพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความประทับใจแก่กลุ่มลูกค้าเดิมด้วยเช่นกัน