ETL องค์กรรัฐวิสาหกิจ สปป. ลาววางใจ UIH เชื่อมโยงโอกาสเตรียมความพร้อมรับ AEC

เดินหน้าขยายเครือข่ายสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน ผนึกพันธมิตรเพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจขององค์กรในประเทศลาวให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่าย พร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ ทั้งยังกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลาว, อีกปัจจัยหนึ่งคือแนวโน้มการเติบโตจากจำนวนผู้ใช้ดาต้าผ่านโทรศัพท์มือถือ และอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด สูงเป็นเท่าตัวต่อเนื่องในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ ETL พัฒนาการบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ บริการโครงข่ายที่มีคุณภาพในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วในทุกรูป แบบ และให้ประชากรเข้าถึงข้อมูลได้ครอบคลุมมากที่สุด 
เดินหน้าสู่แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เคียงข้างลูกค้าทุกที่ทุกเวลา (Always with you)

บริษัท อีทีแอล มหาชน (ETL Public Company) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมภายใต้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจของลาว มีบริการหลักคือ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ Leased Line และบริการเสริมอื่นๆ ที่สร้างประโยชน์กับลูกค้า อาทิ Online Contents, Online Payment, Utility Payment โดย ETL มีจุดเด่นคือ พื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศกว้างไกลถึง 70% ของพื้นที่และสัญญาณมือถือครอบคลุมทุกอําเภอ ซึ่งมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ การที่มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและระบบโทรคมนาคมที่กว้างขวางนั้น แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศอันจะสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันได้ บริษัทฯ จึงตระหนักถึงนโยบายเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการสร้างความเท่าเทียม กันทางการสื่อสาร เปิดโอกาสให้คนในประเทศได้แสวงหาความรู้ ความบันเทิง เพื่อเข้าถึงบริการสื่อสารอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น การขยายเครือข่ายเพื่อครอบคลุมพื้นที่บริการได้ทั่วประเทศจึงถือเป็นอีก หนึ่งยุทธศาสตร์หลักเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูล เพิ่มความสะดวกความสบายตอบโจทย์วิถีชีวิต เสมือนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ETL ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

นอกจากนั้น ETL ยังเป็นองค์กรเดียวของประเทศลาวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินโครงการ Mobile Banking เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนในทุกพื้นที่ของประเทศสามารถทำธุรกรรมทางด้านการเงิน ฝากเงิน โอนเงิน ได้อย่างง่ายดายและมีความปลอดภัยสูงสุด โดยโครงการนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการและพร้อมให้บริการประชาชนในประเทศลาว ได้ในปี พ.ศ.  2558 เป็นต้นไป

ความท้าทายของการดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว

ท่ามกลางกระแสสงครามราคาในประเทศในปัจจุบัน อีกทั้งความท้าทายจากการเปิดเสรีการค้าในภูมิภาค ส่งผลให้การลงทุนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านมีโอกาสเติบโตในอัตราที่สูงและทำ ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการใช้บริการจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหม่ๆ ในตลาดการรักษาคุณภาพการบริการเป็นสิ่งที่ ETL ให้ความสำคัญ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์บริการให้ตรงใจกับความต้องการลูกค้า พัฒนามาตรฐานคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปลูกฝังบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการบริการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยตอกย้ำแบรนด์ ETL ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ครองใจผู้บริโภคไปได้อย่างยั่งยืน 

ความได้เปรียบของ ETL ในธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาว

ด้วยภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศลาวมีภูมิประเทศที่ดี โอกาสน้อยที่จะเกิดผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ และด้วยระบบโครงข่ายโทรคมนาคมของ ETL ครอบคลุมถึง 70% ของประเทศ และคุณภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล ทำให้การเชื่อมต่อผ่านประเทศลาวเป็นข้อได้เปรียบ อาทิ การเชื่อมต่อจากประเทศจีน ผ่านประเทศลาว มายังประเทศไทย และจากประเทศไทยไปยังประเทศเวียดนาม และเชื่อมโครงข่ายให้ไกลขึ้นไปยังประเทศพม่า ทำให้ลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการบริการ ช่วยให้การสื่อสารประสบความสำเร็จได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

เหตุผลที่วางใจ UIH & BB Connect

นอกจากการยอมรับเรื่องคุณภาพและความเสถียรของบริการสื่อสารระหว่างประเทศด้วยบริการ IP Transit ของ UIH & BB Connect แล้วยังรู้สึกประทับใจมาก ที่ทีมงานคอยให้คำปรึกษา เสนอแนะ และแสดงถึงความห่วงใย เสมือนเป็นเพื่อนที่จริงใจมากกว่าเป็นเพียงคนขายของ ดังนั้น เวลาที่มีปัญหาหรือต้องการคำปรึกษาต่างๆ จะนึกถึง UIH & BB Connect เพราะ มักจะได้รับคำชี้แนะด้วยความจริงใจและเต็มใจ ล่าสุด ได้มีการแนะนำให้ใช้ประโยชน์จากปริมาณแบนด์วิธอินเทอร์เน็ตที่ยังเหลืออยู่ เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้งานมากขึ้น มีการผลักดันโครงการ 3G Offload โดยเสนอบริการ Wi-Fi ให้ลูกค้า ETL สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในบางพื้นที่ที่ต้องการให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง