Security Services

Threat Intelligence

Threat Intelligence คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) จากแหล่งข่าวทั่วโลก โดยมุ่งเน้นไปที่การแหล่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็น อินเทอร์เน็ต, เครือข่ายสังคมออนไลน์, Deep web, หรือแม้กระทั้งดาร์กเว็บ (Dark web) เพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ถึงภัยคุกคาม นำมาซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลภัยคุกคามในเชิงลึก และ Feed ข้อมูลให้กับอุกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยขององค์กร เพื่อให้ระบบมีความอัจริยะและรู้เท่ากับการโจมตีรูปแบบใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว 

ประโยชน์ใช้งาน

  • เป็นศูนย์กลางในการอัพเดท Cyber Threat จากแหล่งข่าวทั่วโลก และอัพเดทข้อมูลให้กับอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ให้ทำงานได้อย่างตรงเป้า แม่นยำมากยิ่งขึ้น

Contact us for more information

CONTACT