Security Services

Endpoint Security

Endpoint Security คือ Software ที่ทำหน้าที่ป้องกันอุปกรณ์ปลายทาง (Client, Server) จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็น มัลแวร์สปายแวร์ ไวรัส ฟิชชิง หรือแม้กระทั้งไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware) หากตรวจพบสิ่งผิดปกติ ระบบจะทำการตรวจสอบ ป้องกัน และดักจับมัลแวร์อัตโนมัติ

ประโยชน์ใช้งาน

  • เพื่อทำให้อุปกรณ์ปลายทางมีความมั่นคงปลอดภัย ปกป้องข้อมูลองค์กร ปกป้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา และเซิร์ฟเวอร์