Managed Services

Video Conference / Meeting Room

ระบบการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ช่วยให้ท่านประชุมเสมือนอยู่ในสถานที่เดียวกัน สามารถโต้ตอบกันได้แบบ Real-Time รองรับการประชุมทั้งภาพ และเสียง และ รับ-ส่ง ไฟล์งานได้สะดวก คุ้มค่า รองรับการทำงานแบบ Digital Workplace 

ระบบการประชุมทางไกล

คุณสมบัติเด่น

วิดีโอความละเอียดสูง (Hi-Definition Codec) ซึ่งถ่ายทอดถ่ายทอดการสื่อสารคุณภาพสูงระดับ HD Resolution

การใช้งานที่สะดวกเชื่อมต่อผ่าน IP Phone ด้วยระบบ Touch Screen ก็สามารถทำการสนทนาได้โดยง่าย

คุณภาพของภาพและเสียงที่คมชัด ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายทอดการสื่อสารคุณภาพสูงผ่านระบบเครือข่ายที่เสถียรที่สุด

ใช้ประชุมได้หลายคนโดยขึ้นจอภาพได้พร้อมกันสูงสุด 16 จอภาพ

ใช้ได้ไม่จำกัดครั้ง และไม่จำกัดเวลา

สามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วมประชุมด้วยได้

ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเท่ากัน

สามารถส่งไฟล์ไปให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนหรือทุกคนได้

ประโยชน์การใช้งาน

  • สามารถประชุมได้แม้ผู้ประชุมอยู่ต่างสถานที่ และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้อย่างต่อเนื่อง
  • สามารถส่งข้อความ รูปภาพ รวมทั้งคอนเทนท์ต่างๆ เพื่อประกอบการประชุมได้
  • ทำให้การประชุมเป็นเรื่องที่สะดวกสบายขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเวลาเข้าออฟฟิศ ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
  • เปิดโอกาสให้มีการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจที่กว้างไกลขึ้น เช่น สามารถประชุมเจรจาทางธุรกิจข้ามประเทศได้