Managed Services

Smart Warehouse Management Solution

โซลูชั่นการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ ทันสมัย ยืดหยุ่น เสริมศักยภาพในการเปลี่ยนสินค้าเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารจัดการทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ให้สามารถสร้างผลิตผลทางธุรกิจได้สูงที่สุด โดยมีต้นทุนที่สมเหตุสมผล หนึ่งในวิธีที่องค์กรธุรกิจชั้นนำให้ความสำคัญ คือ การบริหารจัดการสินค้าคงคลังหรือวัตถุดิบให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่น้อยจนเกินไปจนทำให้สายการผลิตหยุดชะงัก และไม่มากจนเกินไปจนเกิดปัญหาสินค้าค้างสต๊อก ทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ดังนั้นการนำเทคโนโลยีและระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยบริหารจัดการสินค้าคงคลังขององค์กรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังสำหรับการขายหรือวัตถุดิบสำหรับสายการผลิตขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้ตัวช่วยทำให้ต้นทุนการผลิตขององค์กรต่ำลง

บริการ UIH Smart Warehouse Management Solution เป็นการให้บริการทางด้านอุปกรณ์ และซอฟท์แวร์สำหรับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังแบบครบวงจร โดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการลงทุนทำระบบอีกต่อไป ช่วยให้คุณมีระบบจัดการสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มาพร้อมบริการหลังการขายที่เป็นเลิศอีกด้วย

Smart Warehouse Management Solution

โครงสร้างพื้นฐานของโซลูชั่น 

Cloud Based Service

ทุกบริการของ UIH เป็นบริการที่อยู่บน Cloud คุณภาพสูง ทำให้ธุรกิจของคุณสามารถมีระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้สะดวก ง่ายขึ้น และยังมีความปลอดภัยสูง ช่วยลดต้นทุนการซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเลือกจ่ายค่าบริการแบบรายเดือนได้

Automated Storage and Retrieval System (ASRS) 

คือ ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ ประกอบด้วย ชั้นวางสินค้าแบบโครงเหล็ก ซึ่งมีการควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ กับโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System) และโปรแกรมการจัดการเครื่องจักร WCS (Warehouse Control System) ที่มีความแม่นยำสูง

Warehouse Management System

ซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการสินค้าคงคลังภายในองค์กรของคุณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีความถูกต้องครบถ้วนทั้งการรับสินค้าเข้า – ออกจาก Stock สามารถระบุตำแหน่งที่จัดเก็บ ประเภท และจำนวนของสินค้าได้อย่างแม่นยำ บันทึกข้อมูลได้ทันที ใช้งานง่ายด้วยระบบสแกนบาร์โค้ด สามารถทำงานแบบเรียลไทม์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

CCTV หรือระบบกล้องอัฉริยะ

 ระบบบันทึกภาพและเสียงที่มีฟีเจอร์พิเศษ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันเขตพื้นที่ต้องห้าม ให้กับคลังสินค้าของคุณ ระดับความละเอียดในการบันทึกภาพและเสียงสามารถเลือกได้ตามความต้องการ มาพร้อมกับหน่วยความจำที่สามารถเก็บภาพได้ตั้งแต่ 30 วัน ขึ้นไป มีระบบสำรองไฟฉุกเฉิน สามารถดูภาพสดและย้อนหลังได้ ผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์

Automated Guided Vehicle (AGV)

ระบบหุ่นยนต์ ขนส่งภายในอาคารแบบไร้คนขับ ที่ช่วยขนย้ายสินค้า และอุปกรณ์ ทั้งภายในคลังสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรม ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดดเด่นด้านการรองรับน้ำหนัก และการลำเลียงอย่างถูกต้องและปลอดภัย แม้ไร้แสงสว่าง หรือทำงานร่วมกับมนุษย์ ช่วยให้สามารถลดข้อผิดพลาด ลดต้นทุน และประหยัดงบประมาณของคลังสินค้าได้เป็นอย่างดี

Wi-Fi as a Service

บริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงแบบครบวงจร ให้บริการตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง ดูแล และบำรุงรักษาระบบ Wi-Fi ให้กับคลังสินค้าของคุณ ซึ่งระบบ Wi-Fi มีประสิทธิภาพจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของระบบ IoT ที่จะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก Sensors ต่างๆ เพื่อนำไปประมวลผลแบบ Real-time ได้ ซึ่งบริการ Wi-Fi ของ UIH จะมาพร้อมกับระบบยืนยันตัวบุคคลในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Cloud Authentication) และระบบบันทึก Log ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง

Firewall as a Service

บริการทางด้าน Security ระดับ Enterprise จาก UIH ที่สามารถเลือกได้ทั้งแบบ Firewall on Cloud ผ่านระบบ Cloud ของ UIH หรือ Firewall on Premise โดยการเช่าอุปกรณ์ Firewall ไปติดตั้งที่คลังสินค้าของคุณ พร้อมบริการ Managed Service และบริการหลังการขายครบวงจร

Managed Service

บริการดูแลจัดการไอทีแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ตลอดจนจัดหาให้เช่าอุปกรณ์เครือข่าย บริหารจัดการ บำรุงรักษา เพื่อให้เครือข่ายภายใน (LAN) องค์กรลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ต้องเสียเวลา และบุคลากรดูแลระบบเครือข่ายสื่อสาร ทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินงาน รวมถึงปัญหาการขาดแคลนขาดบุคลากรที่มีทักษะด้านไอทีอีกด้วย

One Stop Service

สามารถบริหารจัดการการทำงานภายในคลังสินค้าของคุณได้อย่างครอบคลุม ผ่านแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพใช้งานง่าย

คุณสมบัติเด่น

Cloud Based Service

Warehouse Management System

CCTV

Wi-Fi as a Service

Firewall as a Service

Managed Service

ประโยชน์การใช้งาน

  • ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าครบวงจรระดับพรีเมี่ยมสำหรับองค์กรธุรกิจ ที่จะดูแลคุณตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบโซลูชั่นที่มีความจำเป็นต่อธุรกิจของคุณ ดูแลการติดตั้งจนแล้วเสร็จ พร้อมบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ
  • เชื่อถือได้ด้วยบริการระดับ Enterprise ทั้งระบบการให้บริการ และอุปกรณ์
  • คุ้มค่าการลงทุน เพราะโซลูชั่นของ UIH จะช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานให้กับธุรกิจของคุณ และสามารถใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการจ่ายค่าบริการแบบรายเดือน ลูกค้าจึงไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์และระบบเอง
  • มีความปลอดภัยสูง
  • วางใจได้ด้วยบริการหลังการขายโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง

Contact us for more information

CONTACT