Digital Services

Digital Workplace

ที่ UIH เราเชี่ยวชาญการจัดหา Digital Workplace Solution ที่ขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพการทำงาน การทำงานร่วมกัน และการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานแบบใหม่ ชุดการบริการของเราถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนผ่านธุรกิจและช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในโลกดิจิทัล

ด้วยเคร่องมือและแพลตฟอร์มที่ทันสมัยของเรา จะช่วยทีมที่ทำงานที่บ้านหรือนอกสถานที่สามารถทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น แบ่งปันเอกสารอย่างปลอดภัยและสื่อสารเรียลไทม์ โซลูชันของเราถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการขององค์กรแต่ละองค์กรโดยเฉพาะ ทำให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้พวกเรายังช่วยให้ธุรกิจปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และผลิตผลงานที่สร้างความแข็งแกร่งให้องค์กรมากขึ้น

ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดและทีมผู้เชี่ยวชาญในด้าน Digital Workplac ของเรา เรานำเสนอนวัตกรรม และโซลูชันบูรณาการที่จะเปลี่ยแปลงและปรับปรุงการทำงานขององค์กรเพื่อตอบรับกับการขับเคลื่อนของโลกธุรกิจปัจจุบัน

UIH Digital Workplace Solutions

Unified Communication Solution

โซลูชันการสื่อสารแบบครบวงจรของเราจะช่วยให้องค์กรต่างๆมีแพลตฟอร์มที่บูรณาการอย่างไร้รอยต่อเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารทั้งหมดของทีมด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใด โซลูชันของเราจะช่วยให้มั่นใจในการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทำให้พนักงานติดต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้ productivity และ workflow ดีขึ้น

Productivity Platform

แพลตฟอร์มสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานที่ได้รับการออกแบบเพื่อองค์กร โดยมีชุดเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถจัดการงาน และติดตามความคืบหน้าและทำงานร่วมกันในโครงการได้อยางราบรื่น ตั้งแต่การสร้างสร้างเอกสารไปจนถึงถึงการจัดการและการติดตามโครงการ แพลตฟอร์มของเราช่วยให้ทีมได้ทำงานอย่างชาญฉลาดและมีระเบียบ ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายมากขึ้น

Collaboration Platform

แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของเราช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแบ่งพื้นที่ทำงานร่วมกัน งานเอกสารที่แก้ไขร่วมกันได้ และการควบคุมเวอร์ชันการเปลี่ยนแปลง แพลตฟอร์มของเราจะช่วยให้พนักงานสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน เป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิกในทีมเพื่อเข้าถึง แก้ไข เเละกระจายโปรเจ็ก สร้างการทำงานร่วมกันบนสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการทำานและตัดสินใจ 

Digital Onboarding

โซลูชันการเตรียมความพร้อมจะช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการเตรียมความพร้อมและเปลี่ยนผ่านของพนักงาน ทำให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นสำหรับพนักงานใหม่ โดยที่พนักงานใหม่สามารถเข้าถึงสื่อการอบรมและทำความคุ้นเคยกับนโยบายของบริษัทด้วยแพลตฟอร์มที่เลือกใช้ โซลูชันของเราช่วยลดภาระในการดูแลระบบ ซึ่งเป็นขั้นตอนในการกำหนดขั้นตอนในการประสบความสำเร็จในการทำงานระยะยาว

E-tax

โซลูชันระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของเราจะลดขั้นตอนและทำให้กระบวนการยื่นภาษีง่ายมากขึ้นสำหรับองค์กร ประหยัดเวลาในการทำงานที่เป็นทรัพยากรอันมีค่า ด้วยรูปแบบการใช้งานที่ถูกออกแบบให้เป็นมิตรกับการใช้งาน โซลูชันของเราจะช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถจัดเตรียมและจัดส่งภาษีได้อย่างถูกต้องและง่ายดาย ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการรวบรวมและจัดระเบียบทางการเงิน ทำการคำนวณและสร้างเอกสารทางภาษีที่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยที่โซลูชันของเรารับประกันความถูกต้อง ลดความผิดพลาด เพื่อให้ธุรกิจปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง

Digital Signature

โซลูชันการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ ของเราจะช่วยลดงานเอกสารที่ไม่จำเป็น และสร้างลายเซ็นดิจิทัลที่ปลอดภัยที่มีผลทางกฎหมาย ด้วยโซลูชันของเราองค์กรต่างๆสามารถปรับปรุงกระบวนการลงนาม ทำให้ผู้ที่มีส่วนร่วมสามารถลงนามแบบอิเล็ทรอนิกส์ได้จากทุกสถานที่ ทุกเวลา โซลูชันของเราเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารที่ลงนาม ช่วยกระชับขั้นตอนของการลงนามในเอกสาร ลดต้นทุนในการพิมพ์และจัดส่ง และเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนที่ต้องใช้เอกสารมาก 

Digital Workflow

โซลูชันดิจิทัลเวิร์กโฟลว์ ของเราจะนำมาซึ่งวิธีการจัดการองค์กรและกระบวนการทางธุรกิจให้เกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติ ด้วยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานแบบ manual และงานเอกสาร โซลูชันของเราจะช่วยให้ระบบอัตโนมัติราบรื่น ติดตามสถานะเเละการอนุมัติ ช่วยลดการกระจุกตัวของงานและความล่าช้าของขั้นตอนการทำงานแบบเดิม ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพและการดำเนินงานที่คล่องตัว โซลูชันของเราจะช่วยให้องค์กรสามารถปรับกระบวนการให้เหมาะสม ปรับปรุงสิทธิภาพการทำงานและรับข้อมูลเชิงลึกเรียลไทม์

UIH Digital Workplace Technology Partners

Microsoft

Microsoft 365 จะช่วยให้องค์กรสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมเช่น Word, Excel, และ PowerPoint ที่จะเพิ่มศักยภาพและความสะดวกสบายในการทำงาน สามารถทำงานผ่านMicrosoft Teamsที่เป็นฮับสำหรับการทำงานเป็นทีม นำเสนอการแชท การประชุมทางวิดีโอ และการแชร์ไฟล์ในแพลตฟอร์มเดียว นอกจากนี้Azure ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ของ Microsoft ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับการทำงาน

Google

Google เป็นบริษัทที่ครอบคลุมสำหรับการทำงานในการตลาดดิจิทัล ที่เน้นความสะดวกสบายและการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ โดยGoogle Workspace เช่น Google เอกสาร ชีต และสไลด์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนคลาวด์และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแบ่งปันเอกสารได้อย่างราบรื่น ในขณะเดียวกันยังส่งเสริมการทำงานเป็นทีมให้กับพนักงาน และ Google Drive ที่จะมอบพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ให้ปลอดภัย นอกจากนี้ Google Meet ยังมีคุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอคุณภาพสูงและประชุมเสมือนจริง เพื่อให้สะดวกในการทำงานร่วมกันทางไกลอีกด้วย

Adobe

ปัจจุบัน Adobe เป็นพันธมิตรกับ Google, Microsoft และ Adobe เพื่อให้บริษัทของคุณสามารถสร้างโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เราขอเสนอ Adobe Creative Cloud ที่มีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Photoshop และ Illustrator เพื่อช่วยในการสร้างสรรค์และปรับแต่งภาพต่างๆนอกจากนี้ยังมี Adobe Document Cloud ที่ช่วยในการจัดการเอกสารดิจิทัล คุณสามารถสร้าง แก้ไข และแชร์ไฟล์ PDF ได้อย่างปลอดภัย Adobeจะทำให้การทำงานกับเอกสารและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพและสามารถออกไอเดียร่วมกันได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

Digital Services

Accelerate your digital business capabilities for the digital-first world era with our world-class platforms from Microsoft, Google, Adobe, and many more.

Google Solution

Microsoft Solution

Adobe Solution