Cloud & Data Center

Cloud & Data Center

Data Center ศูนย์ข้อมูลไอทีทันสมัยและครบวงจร องค์กรคุณมั่นใจได้แน่นอนว่าด้วยระบบความปลอดภัยสูงสุดของ UIH ด้วยการนำเทคโนโลยี Cloud มาใช้ในองค์กรช่วยให้การทำงานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้อย่างอิสระ มีความยืดหยุ่นสูง

SHOW MORE