กู้วิกฤติ Work From Home ด้วย 4 ฮีโร่ จาก UIH

บริการ Smart Collaboration อำนวยความสะดวกในเรื่องของการประชุมทางไกล

บริการ Cloud Service ช่วยให้การทำงานขององค์กรสะดวกและปลอดภัยเสมือนนั่งทำงานที่ออฟฟิศ

บริการ SSL-VPN ช่วยให้พนักงานสามารถใช้งานแอพพลิเคชันภายในขององค์กรได้ เมื่ออยู่นอกออฟฟิศ

UIH Webinar Service ตัวช่วยในการจัดงานสัมมนาออนไลน์รองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มากถึง 500 ท่าน

Get in Touch