Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UIH ร่วมผนึกกำลังวางรากฐานเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในงานชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจไทยประจำปี ๒๕๖๒

ยูไอเอชขนบริการต่างๆ ที่จะมาช่วยวางรากฐานให้เศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวสู่อนาคตยุคดิจิทัล ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๑๓ อาทิ UIH Smart Collaboration บริการประชุมทางไกลรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างไม่มีข้อจำกัด และ UIH DDoS Protection บริการรับมือการโจมตีจาก DDoS สร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือให้องค์กรธุรกิจคุณ
 ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยนุช วุฒิสอน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อความพัฒนาของประเทศ หลังเสร็จสิ้นพิธีการได้ร่วมเยี่ยมชมบูธ และมอบโล่ห์ให้องค์กรพันธมิตร โดยมี คุณสุรเชษฐ์ หิรัญกิติศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด เป็นตัวแทนของยูไอเอชในการรับมอบโล่ห์ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า UIH เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายดิจิทัลและโซลูชั่นที่มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการลูกค้าองค์กรให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ พร้อมคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างแท้จริง UIH เชื่อมั่นว่าการวางรากฐานทางดิจิทัลที่ดีให้หน่วยธุรกิจไทยจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญให้ระบบเศรษฐกิจต่อไป