UIH พร้อมให้บริการธุรกิจดิจิทัลโซลูชันแบบครบวงจร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุค Digital อย่างแท้จริง

“เบญจ เบญจรงคกุล” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและการพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ได้ผ่านประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาทางด้าน Digital Transformation ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ในประเทศ โดยการนำเทคโนโลยีใหม่มาสร้าง Innovation และปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้เปรียบในเวทีการแข่งขันทางธุรกิจ
 ด้วยความรู้ และประสบการณ์ทางด้าน Digital Transformation ที่ผ่านมานั้นทำให้ คุณเบญจ เบญจรงคกุล เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินธุรกิจในยุคนี้ และขับเคลื่อนพัฒนา UIH ให้เป็นมากกว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และก้าวสู่การเป็น ผู้ให้บริการดิจิทัลโซลูชั่นอย่างครบวงจรให้กับธุรกิจในประเทศไทย

UIH มีจุดแข็งจากการเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเครือข่ายที่ครอบคลุมแข็งแกร่งและปลอดภัย ทั้ง Internet Gateway Data Center มาตรฐานระดับTier 3 ระบบ Cloud Computing รวมถึงระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางด้านไอซีทีอีกด้วย

ดังนั้น Digital Solution ต่างๆ ที่เรานำมาให้ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และความปลอดภัย จากบริษัทในเครือเบญจจินดา
ด้วยเทรนด์การทำงานที่ต้องอาศัยข้อมูลมากขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และพัฒนาต่อยอดธุรกิจ การได้มาซึ่งข้อมูลนั้นจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุค Digital ที่แท้จริง ด้วยโจทย์นี้เอง คุณเบญจ เบญจรงคกุล จึงได้วางกลยุทธ์ 3 เรื่องหลักสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรดังนี้ คือ

 1. ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน และ Mindset ภายในบริษัท UIH ให้สามารถก้าวทัน และตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจ
 2. สร้างความสัมพันธ์ในฐานะ Business Partner ด้วยการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ให้เป็นมากกว่าลูกค้าและผู้ให้บริการ โดยเน้นสร้างความเข้าใจ และร่วมกันแก้ปัญหา หรือสร้าง Innovation ใหม่ๆ ด้วยกัน
 3. พัฒนาบริการ และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กับองค์กรลูกค้า และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเข้าใจว่าแต่ละธุรกิจมีความต้องการที่หลากหลายและไม่เหมือนกัน อาทิ
   
 • บริการ Smart Collaboration 
  ตอบโจทย์การทำงานและการเชื่อมต่อขององค์กรจากที่ไหนก็ได้ เป็นการทำงาน Work from Anywhere
 • บริการ VDO Analytics & O2O Digital Solution
  พัฒนาระบบกล้องวงจรปิด เพื่อเก็บ Data มาวิเคราะห์เชิงลึกทั้งในด้านการตลาด หรือเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบเตือนภัยแบบ Security Alert
 • บริการ IoT Management Solution
  การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานภายในสำนักงาน โรงงาน หรือสาขาต่างๆ โดยการเก็บ Data ผ่าน Sensor และแสดงผลเพื่อให้สามารถลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ
 • บริการ Digital Workplace Solution
  ลดปริมาณกระดาษ สื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว และทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ด้วยระบบการจัดการ และอุปกรณ์จัดเก็บที่ได้รับมาตรฐาน ทำให้ทุกเอกสารที่ส่งผ่านกันมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย 
 • บริการ Cyber Security 
  การที่องค์กรต่างๆ มี Data อย่างมหาศาล จึงมั่นใจได้ว่าจะจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา วางกลยุทธ์ เฝ้าระวัง และดูแลระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรแบบครบวงจร ด้วยมาตรฐานสากล เพื่อให้องค์กรท่านปลอดภัยจากการโจมตีและการบุกรุกจากภัยไซเบอร์ 

“ผมเชื่อว่า ทุกธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล จึงเป็นโอกาสที่จะใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผม และ UIH พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษา และให้บริการธุรกิจดิจิทัลโซลูชันแบบครบวงจร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุค Digital อย่างแท้จริง” 
คุณเบญจ เบญจรงคกุล กล่าว