UIH จับมือ Entrust พันธมิตรชั้นนำระดับโลก ลุยตลาดผู้ให้บริการ Managed Security Services เพื่อให้ผู้ใช้บริการทำธุรกรรมดิจิทัลได้อย่างมั่นคงปลอดภัย

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ผู้ให้บริการ Managed Security Services ที่รองรับด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีชั้นนำขนาดใหญ่ของประเทศไทย ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เอ็นทรัสต์ ลิมิเต็ด (Entrust) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสำหรับสร้าง Trusted Identities และการทำธุรกรรมดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย ชั้นนำระดับโลก เพื่อเสริมความแข็งแกร่งโดยนำบริการ Identity and Access Management โซลูชัน (IAM Solution) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบริการของ UIH Managed Security Services เพื่อตอบโจทย์ประสิทธิภาพทางธุรกิจ อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการข้อมูลในระบบขององค์กรได้อย่างปลอดภัยขั้นสูงสุด
 

คณะผู้บริหาร UIH (เรียงจากซ้ายไปขวา) คุณเบญจ เบญจรงคกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณภูสิทธิ์ ชีวกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่าย Security Services และคุณสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจทางออนไลนกับ คุณเคล้าส์ แฮนเซ่น Vice President – Enterprise APAC บริษัท เอ็นทรัสต์ ลิมิเต็ด เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการองค์กรธุรกิจ ด้วยบริการ ไอเอเอ็ม โซลูชัน (IAM Solution) เพื่อตอบโจทย์ Managed Security Services ได้อย่างครบวงจร
 

พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New Normal และการทำธุรกรรมในยุคดิจิทัล ส่งผลให้อัตราการเดิบโตของคลาวด์ รวมถึงภัยจากไซเบอร์มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกอุตสาหกรรมในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งองค์กรธุรกิจต่างเห็นถึงความสำคัญในการปกป้อง คุ้มครอง เฝ้าระวัง และตรวจจับ เพื่อไม่ให้เกิดการถูกคุกคามทางไซเบอร์ ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการตอบรับโอกาสการเติบโตด้านความต้องการความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านข้อมูลขององค์กร เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน ของทั้ง UIH และEntrust ในรูปแบบของผู้ให้บริการ Managed Security Services

ระบบ IAM Solution พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของ Zero Trust Platform ที่ครอบคลุมการทำการยืนยันตัวตนในรูปแบบต่างๆ ระหว่าง ผู้ใช้ อุปกรณ์ และบริการต่างๆ ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ภายในหรือภายนอกองค์กร เพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่าผู้ที่ใช้งาน และเข้าถึงทรัพยากรขององค์กรนั้นคือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และมีสิทธิ์จริงๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร ตัวระบบยังสามารถทำ Single Sign-On ในการเข้าถึงระบบ และบริการต่างๆ ขององค์กรได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ด้วยตัวระบบเป็น Cloud-based solution จึงทำให้สามารถติดตั้งเริ่มต้นใช้งานได้โดยง่าย มีความยืดหยุ่นสูงในการขยายการใช้งาน ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิผลของงานในองค์กรในยุคสังคมดิจิทัล

คุณสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ UIH ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ว่า “UIH มีความต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการ Managed Security Service ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม เครือข่ายและ โซลูชันที่ครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ การออกแบบ และติดตั้ง และการบริการหลังการขาย โดยพร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพพื้นฐานความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้งจะเป็นกลยุทธ์สำคัญของธุรกิจในการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่แข็งแกร่ง และคล่องตัว” และกล่าวเสริมถึงความร่วมมือการเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ว่า “มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับองค์กรระดับโลกอย่างบริษัท เอ็นทรัสต์ ลิมิเต็ด ซึ่งจะอาศัยความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมกันผลักดัน บริการ ไอเอเอ็ม โซลูชัน (IAM Solution) เพื่อตอบโจทย์ได้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ตลอดจนองค์กรธุรกิจในทุกขนาด เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง”

คุณแองกัส แม็คดูกัล Regional Vice President, Asia-Pacific Region บริษัท เอ็นทรัสต์ ลิมิเต็ด (Entrust) กล่าวว่า “Entrust ได้เห็นถึงศักยภาพของตลาดในประเทศไทย และในภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก และต้องการขยายตลาดในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้ร่วมจับมือเป็นพันธมิตรกับ UIH โดยอาศัยจุดได้เปรียบของUIH ในเรื่องของประสบการณ์ในการให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีขนาดใหญ่ ความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ พร้อมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมผลักดันบริการ ไอเอเอ็ม โซลูชัน (IAM Solution) ในการสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ทางด้านความปลอดภัย และความต่อเนื่องของการดำเนินงาน”