ก้าวไปอีกขั้นกับการป้องกันภัยไซเบอร์ แบบไร้อุปกรณ์ ด้วยบริการ Managed SASE

บริการ Managed SASE จาก UIH รักษาความปลอดภัย และควบคุมการทำงานได้แบบรวมศูนย์ป้องกันได้ทุกระบบ ทั้ง MPLS, FTTx, 4G/5G, SD-WAN และ Cloud ให้การทำงาน รวดเร็วกว่า ด้วย Security Network ที่มีการบริหารจัดการ Edge ในประเทศ ปลอดภัยกว่า ด้วยการเข้าถึง Cloud Services และ Applications เทียบเท่ามาตรฐานที่ใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่ จ่ายน้อยกว่า ด้วยการลดค่าติดตั้งและค่าบริหารจัดการ ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ เมื่อต้องการขยายสาขา มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน

Get in Touch