บริการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงแบบตรงไปยัง Amazon Web Services (AWS) เสถียร ปลอดภัย คุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีกับ Amazon Web Services (AWS) มีบริการเชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสารโดยตรงไปยังบริการต่างๆ ของทาง AWS ด้วยการเชื่อมต่อเพียงจุดเดียวผ่าน AWS Direct Connect ซึ่งสามารถเข้าถึงObject ต่างๆ ที่เก็บไว้ในบริการ Amazon S3 (บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์), บริการ Amazon EC2 (บริการระบบคอมพิวเตอร์บนระบบคลาวด์) และบริการ Amazon VPC (ระบบคลาวด์ส่วนตัว) ส่งผลให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อตรงเข้าสู่ AWS จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้จากสำนักงานสาขาใดๆ ของลูกค้า

การเชื่อมต่อแบบ Private Network ไปยัง AWS เป็นการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยอย่างเหนือระดับ ที่สำคัญบริการ UIH Cloud Direct มีความยืดหยุ่น ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับเพิ่ม - ลดปริมาณการใช้งานได้ตามความต้องการ และ ช่วยให้ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลสูงขึ้น ระบบเสถียรยิ่งขึ้นกว่าการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตธรรมดาทั่วไป

ข้อดีของ UIH Cloud Direct

เมื่อลูกค้าใช้บริการ UIH Cloud Direct สำหรับ AWS จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน AWS ดังนี้:

เสถียรภาพ และประสิทธิภาพสูง

ลูกค้ามั่นได้ว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่า ด้วยการใช้งานบนเครือข่ายมีเสถียรภาพสูง เพราะเป็นบริการเครือข่ายส่วนตัวช่วยให้เข้าถึงบริการ AWS ได้อย่างรวดเร็วจากสำนักงานของลูกค้า อีกทั้งความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ก็มีให้เลือกตั้งแต่ระดับ 1 Mbps – 10 Gbps

ปลอดภัยสูง

เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายส่วนตัวที่มีความปลอดภัยสูงในการเข้าถึง AWS โดยไม่ต้องใช้งานอินเทอร์เน็ต

สะดวกในการใช้งาน

สามารถใช้งานร่วมกับทุกประเภทบริการของ AWS ได้แก่ Amazon S3 (บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์), Amazon EC2 (บริการระบบคอมพิวเตอร์บนระบบคลาวด์) และ Amazon VPC (ระบบคลาวด์ส่วนตัว)

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้านต่าง ๆ อาทิ ปริมาณ Bandwidth ในการรับ-ส่งข้อมูลที่

UIH พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ ช่วยคุณประเมินนความต้องการในใช้งานขององค์คุณตลอดจนอำนวยความสะดวกในการโอนย้ายข้อมูลของคุณสู่คลาวด์ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว ด้วยบริการแบบครบวงจร มั่นใจได้ว่าคุณจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากบริการ UIH Cloud Direct อย่างแน่นอน