แผนปฏิบัติการ และการป้องกันเชิงรุก สู้ Covid-19 บริการลูกค้าได้ทุกสถานกาณ์