Image Image Image Image Image Image

เบญจจินดา โฮลดิ้ง รวมใจเป็นหนึ่ง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กลุ่มบริษัทเบญจจินดา จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมแสดงความอาลัย โดยในพิธี คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กล่าวแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยืนสงบนิ่งถวายอาลัยเป็นเวลา ๙ นาที พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน จากนั้น คุณบุญชัย เบญจรงคกุล คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และพันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช) ลงนามในสมุดลงนามถวายอาลัย ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย เสด็จสู่สวรรคาลัย  

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ได้นำมาซึ่งความโทมนัสให้แก่คณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทเบญจจินดาอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดรัชสมัย ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมายเหลือคณานับ เป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาประเทศในทุกด้าน พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน ทรงครองราชย์ ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวไทยตลอดมา อีกด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อกลุ่มบริษัทเบญจจินดา ที่ได้รับพระเมตตา มีพระบรมราชโองการตั้งให้  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นต้นมา 

คณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทเบญจจินดา จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สร้างประโยชน์ให้เกิดกับส่วนรวม ช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ด้วยความอดทน  ตั้งใจ เพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนดั่งพระราชปณิธาณ    

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะคงอยู่ในใจพวกเราคณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทเบญจจินดาอย่างมิรู้ลืมตลอดไป     

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มบริษัทเบญจจินดา