ถอดบทเรียน Work from Home กับปัญหาที่องค์กรต้องแก้

การกลับมาอีกครั้งของสถานการณ์โควิด-19 ที่นับวันยิ่งรุนแรงขึ้นส่งผลให้ทุกพื้นที่กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง อีกทั้ง มาตรการของรัฐที่ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานประกาศให้พนักงาน Work from Home เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่องค์กรเองก็ต้องวางแผนรับมือให้ธุรกิจเดินหน้าต่อเพื่อความอยู่รอด

แน่นอนว่าการทำงานนอกสถานที่คงไม่สะดวกสบายมากนักเมื่อเทียบกับการทำงานในออฟฟิศ และจากบทเรียนของสถานการณ์โควิด-19 ในครั้งที่ผ่านๆ มา องค์กรได้เรียนรู้ปัญหาของการทำงานแบบ Work from Home มาแล้วว่ากระบวนการทำงานบางอย่างขององค์กรไม่ได้เอื้อต่อการทำงานนอกออฟฟิศ เพราะบางกระบวนการต้องเกิดขึ้นในออฟฟิศเท่านั้น ส่งผลให้การทำงานแบบ Work from Home ไม่ได้รับประสิทธิภาพเท่าที่ควร UIH มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้มีเครื่องมือที่ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้กับทุกๆองค์กร
 1. ปัญหาการประชุม และการติดต่อสื่อสาร

ปัญหาการทำงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน หรือการประชุมที่ต้องมีการพูดคุยและนำเสนองานต่างๆ บริการ Smart Collaboration ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการประชุมทางไกล ให้การติดต่อสื่อสารธุรกิจเป็นเรื่องง่ายผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถโต้ตอบได้แบบ Real-Time

2. กังวลเรื่องความปลอดภัยจากการทำงานนอกสถานที่

องค์กรที่กังวลเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลโดยต้องใช้เน็ตเวิร์คขององค์กรในการทำงานโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลทำให้ไม่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ บริการ Cloud Service ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานนอกสถานที่โดยเฉพาะ ช่วยให้การทำงานขององค์กรสะดวก และปลอดภัยเสมือนนั่งทำงานที่ออฟฟิศ

3. การเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กร

ปัญหาการทำงานอีกรูปแบบ ก็คือ การทำงานที่ต้องอาศัยข้อมูลจากภายในองค์กร แต่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพราะถูกจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงจากภายนอกองค์กร ซึ่ง บริการ SSL-VPN จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ ด้วยการเชื่อมต่อแบบวงจรเสมือนจริง ให้พนักงานสามารถใช้งานแอพพลิเคชันภายในเครือข่ายขององค์กรได้ เมื่ออยู่นอกออฟฟิศพร้อมการควบคุมความปลอดภัยด้วยการใช้ User Name และ Password ส่วนตัว

4. การจัดงานสัมมนาแบบเว้นระยะห่าง

งานสัมมนานับเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญของธุรกิจในการสื่อสารข้อมูลขององค์กรไปสู่ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เราอาจคุ้นชินกับการจัดสัมมนาแบบ Face to Face หรือการอยู่รวมกันในห้องประชุมใหญ่และในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดงานสัมมนาแบบเดิมๆ ได้ UIH Webinar Service เป็นตัวช่วยในการจัดงานสัมมนาแบบออนไลน์ที่รองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มากถึง 500 ท่าน ช่วยให้องค์กรสามารถจัดงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

การเกิดวิกฤติโควิด-19 ในครั้งนี้ ไม่มีใครตอบได้ว่าจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ จะมีครั้งต่อไปอีกหรือไม่ เมื่อมีบทเรียนแล้ว ว่าปัญหาของการทำงานคืออะไร สิ่งจำเป็นที่องค์กรต้องทำคือหาเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาการทำงาน จากผู้ให้บริการมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์ ซึ่ง UIH พร้อมให้คำปรึกษา ช่วยแก้ทุกปัญหาการทำงานแบบ Work from Home ของท่าน เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อได้แม้ในวันที่ทุกอย่างหยุดชะงัก