WEB 3.0 คืออะไร? จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อต้องก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของอินเทอร์เน็ตกว่าจะเป็น WEB 3.0 ก็เคยเป็น WEB 1.0 และ WEB 2.0 มาก่อน

เราเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านของอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว ในยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตหรือยุค WEB 1.0 ในยุคนี้เป็นยุคของการสื่อสารทางเดียว ผู้ใช้งานทำได้เพียงค้นหาและรับข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการข้อมูลผ่าน Web Browser เช่น Yahoo, Wikipedia, Google ฯลฯ การแก้ไขข้อมูลใน Web Browser จะมีความยุ่งยากเนื่องจากต้องแก้ไขโค้ดที่ HTML ที่เป็นต้นฉบับเท่านั้น อินเทอร์เน็ตในยุคนี้จึงทำหน้าที่เป็นเหมือนหนังสือที่ผู้ใช้งานทำได้เพียงเข้ามาหาข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว

ในยุคปัจจุบันเราสามารถสร้าง Community ร่วมกันผ่านอินเทอร์เน็ต ยุคที่เรียกว่า WEB 2.0 เป็นยุคทรงพลังของ Social media เลยก็ว่าได้ เพราะผู้ใช้งานสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้อย่างเรียลไทม์บนโลกของอินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เปรียบเสมือนเป็น “ตัวกลาง” ในการเก็บข้อมูล แสดงผล และเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานเข้าด้วยกันในยุค WEB 2.0 มีข้อมูลมากมายไหลเวียนเข้าสู่อินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา เพราะเราสามารถเป็นได้ทั้งผู้สร้างสารและผู้รับสารในเวลาเดียวกัน

WEB 3.0 โลกยุคใหม่ของอินเทอร์เน็ต คืออะไร

เป็นการ Develop สู่รูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบใหม่ที่ถูกพัฒนาจากปัจจุบันให้ดีมากขึ้น โดย WEB 3.0 จะเป็นรูปแบบของเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตจากแนวคิดเดิมของ World Wide Web เรื่อง Semantic Web (เว็บเชิงความหมาย) ที่จะพัฒนาให้อินเทอร์เน็ตมีความฉลาดมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่าง AI (Artificial Intelligence), ML (Machine Learning), Blockchain, Big Data และอื่น ๆ ที่สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง Database ได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่าเดิม จัดการข้อมูลที่ขนาดใหญ่และกระจัดกระจายให้เชื่อมโยงกันได้โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลาง (Decentralized) แพลตฟอร์ม หรือบุคคลที่สาม ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความเป็นส่วนตัวและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นWEB 3.0 นับว่าเป็นอีกหนึ่งวิวัฒนาการทางอินเทอร์เน็ตครั้งสำคัญของโลก เทคโนโลยีต่าง ๆ เริ่มมีการพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้น มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่บ่งบอกได้ว่า WEB 3.0 กำลังเข้ามาอย่างแท้จริง หากสังเกตให้ดี ในยุค WEB 3.0 ที่กำลังเกิดขึ้นนี้จะเน้นให้ความสำคัญเรื่องของความรวดเร็วในการเชื่อมต่อระหว่างกันของผู้ใช้งานโดยที่ไม่ผ่านแพลตฟอร์มหรือที่เรียกว่า “ตัวกลาง” ในการเข้าถึงข้อมูล ทำให้มีความปลอดภัยในการดึงข้อมูลผู้ใช้งานมาใช้และจะกลายเป็นโลกยุคใหม่ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานทั่วไป แม้ว่า WEB 3.0 จะยังไม่เกิดขึ้นในทันที แต่ปัจจุบันองค์กรสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบใหม่ที่มีความเร็วเต็มสปีดพร้อมด้วยความสามารถในการจัดสรรเส้นทางการเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึง Application ต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี SD WAN กับบริการ SD Internet จาก UIH

หากท่านสนใจบริการ SD Internet สามารถติดต่อ UIH เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล: info@uih.co.th