เชื่อมต่อผ่านโครงข่ายไร้สายแบบปลอดภัย ด้วย Private APNในโลกเทคโนโลยี APN ย่อมาจากคำว่า Access Point Name หมายถึง ชื่อจุดเข้าใช้งาน เป็นการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์ใช้ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับเกตเวย์ระหว่างเครือข่ายของผู้ให้บริการกับอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น GPRS, 3G 4G หรือ 5G ของ Mobile Operator โดยแต่ละผู้ให้บริการก็จะมีจุดเชื่อมต่อที่แตกต่างกันออกไป และใช้ชื่อ IP ,Proxy ในการเชื่อมต่อ

ด้วยความสะดวกในการเชื่อมต่อ ส่งผลให้ปัจจุบันการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายไร้สายจึงได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่ต้องลงทุนด้านการเดินสาย Fiber สามารถเคลื่อนย้ายจุดติดตั้งได้ตามความต้องการ อีกทั้งเทคโนโลยีด้านการสื่อสารไร้สายได้พัฒนาในเรื่องความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลที่สูงถึงระดับ Gbps สำหรับการเชื่อมต่อแบบ 5G
เมื่อสามารถเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายไร้สายด้วยความเร็วที่สูงได้ หลายองค์กรจึงนำ 3G / 4G หรือ 5G มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงข่ายการเชื่อมต่อสำหรับองค์กร (WAN Link) หรือใช้ร่วมกับ SD-WAN Solution เพื่อเชื่อมต่อระหว่างสาขาของสำนักงานเข้าด้วยกัน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการทำ VPN(Virtual Private Network) ผ่าน Internet Sim แต่วิธีดังกล่าวจะต้องระวังเรื่องความปลอดภัยของวงจรและข้อมูลที่วิ่งผ่าน Internet ด้วย ซึ่งการเลือกใช้VPN ที่เหมาะสม อีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเรื่องความปลอดภัยในการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายไร้สาย คือการใช้ Private APN (Private Access Point Name) ที่มีคุณภาพสูงขึ้นอีกระดับในเรื่องการรับส่งข้อมูลทางธุรกิจแบบ Real-Time ผ่านโครงข่าย UIH ที่ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย

ความแตกต่างระหว่าง Private APN และ Internet APN

UIH ผู้ให้บริการโครงข่าย MPLS และ Internet สำหรับองค์กร ได้ร่วมมือกับ Mobile Operator ชั้นนำของไทย สำหรับให้บริการ 4G Connect ที่ช่วยให้การเชื่อมต่อจากสาขาเข้าสู่สำนักงานใหญ่เป็นไปอย่างปลอดภัยผ่านโครงข่ายไร้สายแบบ Private APN พร้อมดูแลและให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง จึงมั่นใจได้ว่าธุรกิจจะดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บทความโดย: ทีมงาน Network Business Unit, UIH