เร่งประสิทธิภาพการใช้งาน Office 365 ด้วยบริการจาก UIH
ปัจจุบันการใช้งาน Office 365 ผ่านระบบคลาวด์ของ Microsoft มีบทบาทมากขึ้น เนื่องมาจากจุดเด่นในเรื่องการใช้งานที่ช่วยให้เราสามารถใช้งานจากที่ใดก็ได้, ทำงานร่วมกันได้บนคลาวด์ ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องลงทุนสูง โดยทุกองค์กรสามารถใช้คุณสมบัติของ Microsoft Office 365 เพียงแค่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น

แต่ก็เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าอินเตอร์เน็ตยังเป็นช่องทางที่มีภัยคุกคามอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้แต่ละองค์กรจำเป็นต้องหา Firewall และอุปกรณ์ควบคุมอื่น เพื่อนำมาช่วยให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตปลอดภัยขึ้น โดยมีองค์ประกอบของบริการมากมายดังภาพ
จากภาพจะเห็นว่าการควบคุมที่มากเกินไปนั้น ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาคอขวด และก่อให้เกิดการใช้เงินจากการลงทุนสูงตามไปด้วย สำหรับ ISP เองก็ดูแลได้แค่ในส่วน Network ภายในของ ISP แต่ไม่สามารถควบคุมลึกได้ถึง Microsoft Global Network ด้วยสาเหตุดังกล่าว UIH ร่วมกับ Microsoft จึงได้พัฒนา Solution ที่ปรับแต่ขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่ต้องการใช้งาน Office 365 ได้อย่าง Smart ยิ่งขึ้นในแต่ละด้าน ดังนี้UIH MPLS

บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงสำหรับองค์กรโดยเฉพาะ พร้อมบริการเสริม เช่น SD-WAN ที่ช่วยให้การใช้งาน Office 365 มีความเสถียรยิ่งขึ้น

UIH Internet

บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีวงจรเชื่อมต่อตรงไปยัง Microsoft Global Network ด้วย Bandwidth ที่มีการการันตรีไว้สำหรับ Office 365 โดยเฉพาะ จึงสามารถมั่นใจในความเร็ว และความเสถียรในการใช้งานไปยัง  Office 365 ได้ตลอดเวลา

UIH Cloud Internet

บริการควบคุมการจัดการอินเตอร์เน็ตจากส่วนกลางแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น NextGen Firewall, VPN,  Authentication หรือ Log ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

UIH Cloud Direct

เพิ่มความเป็นส่วนตัว และปลอดภัยด้วยวงจรเชื่อมต่อตรงจากลูกค้าสู่ Microsoft Global Network ผ่านบริการ Azure ExpressRoute for Office 365 ของ Microsoft

UIH Managed Service

บริการออกแบบ และดูแลระบบทั้งอุปกรณ์ และเครือข่ายครบวงจรตลอด 24x7x365

การพัฒนาทั้งหมดนี้ UIH ต้องการให้ลูกค้าได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตและ Office 365 ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลดเส้นทางให้สั้นขึ้น, สาขาสามารถเชื่อมต่อไปยังคลาวด์ได้โดยตรง และมีระบบความปลอดภัยที่ไม่ซ้ำซ้อน อีกทั้ง เพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งานที่มากกว่าการเชื่อมต่อแบบเดิมๆที่คุณเคยใช้