ไปรษณีย์ไทยกับบริการเครือข่ายออนไลน์

เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักที่เข้ามามีบทบาทและเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ยิ่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผนวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใกล้ชิดกับสื่อดิจิตอลมากขึ้น เทคโนโลยีจึงตอบโจทย์ด้านการบริหารจัดการและการบริการได้อย่างตรงจุด แต่จะทำอย่างไรให้สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและลูกค้าผู้ใช้บริการไปพร้อมๆ กัน 

 

ปณท ตระหนักดีถึงประเด็นนี้จึงให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพให้กับองค์กรในทุกด้าน ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงให้ทันกับการเติบโตของตลาด E-Commerce อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างบริการให้ตรงใจผู้บริโภคและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ลูกค้า โดย ปณท ได้เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบให้บริการด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ และแอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายดายผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ 

ปณท ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาบริการออนไลน์และระบบบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ระบบเครือข่ายไปรษณีย์ออนไลน์เป็นหนึ่งในระบบที่ ปณท จัดหามาเพื่อรองรับบริการทุกด้าน ทั้งการรับฝาก การขนส่ง และการนำจ่าย เป็นการสร้างความสะดวก รวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยระบบนี้เองที่ทำให้การดำเนินงานของ ปณท สามารถรับส่งข้อมูลที่สำคัญระหว่างที่ทำการไปรษณีย์ 1,320 แห่งทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ระบบเครือข่ายไปรษณีย์ออนไลน์ยังเอื้ออำนวยให้ลูกค้าใช้บริการกับไปรษณีย์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และที่สำคัญ คือ ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเอกสาร  และพัสดุไปรษณีย์เหล่านั้นจะถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุ EMS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

นอกจากนี้ ปณท ได้เล็งเห็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการเข้าถึงบริการแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ใกล้ชิดกับบริการและข้อมูลข่าวสารของ ปณท มากขึ้น ที่ผ่านมา ปณท ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ขึ้นมาหลายตัว เช่นiPost-a-card ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันช่วยบันทึกช่วงเวลาแสนพิเศษ ด้วยโปสการ์ดที่สามารถดีไซน์ได้ด้วยตนเองผ่านสมาร์ทโฟน เพียงแค่ถ่ายภาพ เขียนข้อความ และกดส่ง โปสการ์ดฉบับจริงก็จะถูกจัดส่งไปยังปลายทางในทันที นอกจากนี้ยังมี POST e-MARTที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเลือกสรรสินค้า และเลือกจัดส่งเป็นของขวัญ หรือของฝากผ่านไปรษณีย์  และมองข้ามไปไม่ได้กับแอพพลิเคชั่นยอดนิยมอย่าง Thailand Post Track & Trace ที่ใช้ติดตามและตรวจสอบสถานะสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ทั้งในและต่างประเทศได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับบริการเครือข่ายออนไลน์นั้น ปณท เลือกใช้บริการโครงข่ายจาก UIH ในการพัฒนา และจัดทำบริการวงจรสื่อสัญญาณ เพื่อเข้ามาเสริมแกร่งให้บริการอินเตอร์เน็ทองค์กรไปรษณีย์ไทยและเครือข่ายออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยวงจรสื่อสัญญาณเข้ามาช่วยรองรับระบบการทำงานของ ปณท หลากหลายรูปแบบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อทำให้กระบวนการทำงานนั้น สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น วงจรสื่อสัญญาณทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูลต่างๆ โดย UIH ได้นำ Router ไปวางไว้ที่ ปณท สำนักงานใหญ่ และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมต่อท่อสัญญาณ โดยมีทั้งวงจรหลัก และวงจรสำรองในการเก็บรักษาข้อมูลของ ปณท ทั้ง 1,320 สาขา ไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคใดของประเทศไทย ก็สามารถส่งข้อมูลทั้งหมดตรงมาที่สำนักงานใหญ่ได้ทันที เช่น หากมีผู้ใช้บริการมาส่งพัสดุไม่ว่าจากสาขาใดก็ตาม หลังจากที่ได้ทำการตรวจเช็ค ชำระค่าใช้จ่าย จนได้โค้ด Ticket Number ออกมาแล้ว โค้ดดังกล่าวจะถูกส่งไปที่สำนักงานใหญ่ เพื่อบันทึกข้อมูลเก็บไว้ โดยที่สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ และผู้ใช้บริการยังคงสามารถเข้ามาตรวจเช็คข้อมูลพัสดุที่จัดส่งได้แบบ Real-Time ตลอด 24 ชม. วงจรสื่อสัญญาณจึงเปรียบนเสมือนสื่อกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่ และสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเข้ามาช่วยในเรื่องของระบบ Voice ที่ทำให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องง่ายขึ้น ไม่ว่าจะอยู่สาขาไหน ภาคไหนของประเทศก็สามารถติดต่อถึงกันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

นอกจากนี้ ปณท ยังใช้บริการอื่นๆ ผ่านวงจรสื่อสัญญาณ ของ UIH เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการแบบครบวงจร พร้อมส่งต่อบริการไปยังผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ ระบบเครือข่ายไร้สาย ติดตั้งไว้ที่รถไปรษณีย์ยนต์ (ปณย.) จำนวน 57 คัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างความสะดวก สบาย และเข้าถึงผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ระบบ VDO Conference จำนวน 13 แห่ง ที่สามารถให้บริการการประชุมออนไลน์ที่มีข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่มีความละเอียดสูง ทำให้สามารถสื่อสารทางไกลได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดเวลาการเดินทาง ระบบ CA POS  เช่น ธนาณัติออนไลน์, Western Union, EuroGiro, Pay at Post, Track and Trace ระบบงานสนับสนุน เช่น E-mail, Helpdesk และระบบงานที่ให้บริการผ่าน Internet อย่าง CCTV และอื่นๆ  

เทคโนโลยีเข้าไปช่วยพัฒนาในทุกระบบของการดำเนินงาน ตั้งแต่การบริหารจัดการงาน การจัดการบุคลากร ตลอดจนการบริการ เพื่อส่งมอบบริการที่ดีมีประสิทธิภาพไปยังลูกค้าของ ปณท ทั้งหมดนี้ก็เพื่อต้องการให้ลูกค้าที่ใช้บริการทุกท่านได้รับบริการที่ดีเยี่ยม ผ่านระบบที่มีความเสถียร รวดเร็ว ครอบคลุม ครบวงจร พร้อมเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแข็งแกร่ง 

เรียบเรียงเนื้อหาโดย โสภนา กิตติรัตน์ชัชวาล บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด