e-Tax การทำงานระบบภาษีสำหรับองค์กรง่ายๆ

หลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินถึงเรื่อง e-Tax Invoice & Receipt กันมาบ้างไม่มากก็น้อย วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ e-Tax Invoice & Receipt ว่ามันคืออะไรและมันน่าสนใจอย่างไร ทำไมถึงต้องหันมาใช้ e-Tax Invoice & Receipt กันในระบบธุรกิจ

e-Tax Invoice & Receipt คืออะไร

ก่อนอื่นเราต้องไปทำความรู้จักกับ e-Tax Invoice & Receipt กันก่อนว่ามันคืออะไร

e-Tax Invoice & Receipt หรือที่เรียกกันง่ายๆ ก็คือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

และใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก็ไม่ต่างกับใบกำกับภาษีและใบรับเงินปกติ เพียงแต่เปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการสร้างลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) อีกด้วย


e-Tax มีประโยชน์อะไร

นอกจากจะช่วยลดเวลาในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของกระดาแล้ว e-Tax Invoice & e-Receipt ยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารที่จะต้องส่งให้ลูกค้า เพราะสามารถส่งผ่านอีเมลได้เลย ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และเอกสารนั้นก็สามารถใช้งานได้เหมือนกับใบกำกับภาษีและใบรับเงินในรูปแบบของกระดาษทุกอย่าง

ระบบ e-Tax Invoice & Receipt ไม่เพียงแต่ช่วยลดเวลา ค่าใช้จ่าย และต้นทุนในการทำธุรกิจแล้ว การทำ e-Tax Invoice & Receipt ยังได้รับการยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง, ยกเว้นการตรวจสอบยืนยันใบกำกับภาษีกับผู้ประกอบการในขั้นตอนแรก และยังสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ส่งข้อมูลมีตัวตนจริง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคู่ค้าว่ากำลังทำธุรกิจกับบุคคลที่มีตัวตนจริงๆ เนื่องจากต้องมีการลงลายมือชื่อดิจิทัลด้วยตนเอง เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้ส่งข้อมูลและยืนยันว่าเอกสารนั้นไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงและแก้ไข

UIH SMART TAX

UIH มีบริการที่จะช่วยให้เรื่องภาษีสำหรับองค์กรของคุณเป็นเรื่องง่าย ไม่วุ่นวายอีกต่อไป ด้วยบริการรองรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางบัญชี การเงิน ต้นทุนการใช้กระดาษ การจัดส่งเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเราพร้อมที่จะช่วยคุณตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดทำเอกสาร นำส่งข้อมูล e-Tax Invoice & e-Receipt การออกบิล เอกสารต่างๆ รวมไปถึงการชำระภาษีสำหรับองค์กรธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้ ระบบ SMART TAX ของ UIH ยังมีระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนดด้วย


U-SMART ของ UIH มีบริการด้านต่างๆ ดังนี้

- ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ มาพร้อมกับระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของผู้ออกเอกสาร และทำการตรวจสอบได้

- ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล มีการเข้ารหัสข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) ที่มีความน่าเชื่อถือ

- ระบบแปลงเอกสารบัญชีการเงิน จัดทำข้อมูลเอกสารทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ และใบรับเงิน ให้เป็นรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานกรมสรรพากรกำหนด

- ระบบจัดเก็บเอกสาร มี Cloud Storage ในการจัดเก็บเอกสารที่ได้มาตรฐานสากล

- ระบบค้นหาและเข้าถึงเอกสาร สามารถทำการค้นหาเอกสารแบบ Full Text Search ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ และมีการกำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงาน การกำหนดเส้นทางเดินเอกสาร (Workflow) และสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ เช่น Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint, SAP เป็นต้น

- ระบบการจัดการเอกสาร ซึ่งมีการจัดเก็บเอกสารภายในองค์กร โดยแยกหมวดหมู่ ประเภทเอกสาร และแผนก เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงและใช้งาน

- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าวัน เวลา หมดอายุของเอกสาร และมีการแจ้งเตือนกรณีเอกสารใกล้หมดอายุผ่านทางอีเมล

ทั้งหมดนี้ทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่า ระบบ SMART TAX ของ UIH จะช่วยให้คุณสามารถจัดการเกี่ยวกับภาษีสำหรับองค์กรธุรกิจได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง e-Tax Invoice & e-Receipt ด้วยเช่นกัน