ดิจิทัลทรานสฟอร์มเมชั่น พลิกโฉมองค์กรดิจิทัล


สวัสดีครับทุกท่าน ผมนำเสนอมุมมองแนวคิดในบทความนี้ สำหรับเป็นพื้นที่อัพเดตเทรนด์เทคโนโลยี นวัตกรรม ความแปลกใหม่ทางการตลาด โมเดลธุรกิจที่น่าสนใจในโลกดิจิทัล เพื่อให้ทุกคนตื่นตัว และมองเห็นจังหวะความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง พร้อมรับกระแสที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัลครับ 

กลางเดือน พค. ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสเข้าวร่วมงาน Huawei Asia Pacific ISP Summit 2018 ณ ฮ่องกงซึ่งเป็นงานอัพเดตเทคโนโลยีของหัวเว่ย และเชิญผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชีย ร่วมงาน โดยมีบริการที่น่าสนใจ คือ Cloud campus เป็นแพลตฟอร์มของหัวเว่ยที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อควบคุมอุปกรณ์ของหัวเว่ย เช่น switch, router, access point พร้อมเปิด API ให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่อยอดได้ 

ผมว่าเป็นเรื่องดีที่ผู้ผลิตเทคโนโลยี ต่างพัฒนาเทคโนโลยีระบบเปิด เพื่อรองรับการทำงานของ แอพพลิเคชั่น และโซลูชั่นต่างๆ ที่จะถูกพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะยุคนี้ เรากำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นซึ่งองค์กรมีแนวโน้มพัฒนาไอทีมากขึ้น

เมื่อพูดถึงทรานส์ฟอร์เมชั่น เมื่อเร็วๆนี้ ผมทราบข่าวจากภาครัฐบาลของไทยว่า ภายในเดือนสิงหาคม หน่วยงานรัฐจะยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านจากหน่วยงานผู้ให้บริการ ถือเป็นการเปลี่ยนภาพการให้บริการของรัฐรูปแบบเดิม สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล และสังคม จากนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ และในอนาคตคาดว่าหน่วยงานภาครัฐต่างๆ จะนำเอกสารสำคัญขึ้นระบบเพื่อเชื่อมข้อมูลหากัน เช่น ข้อมูลเกณฑ์ทหาร (กระทรวงกลาโหม) ข้อมูลจดทะเบียนการค้า (กระทรวงพาณิชย์) หมายความว่า อนาคตเวลาประชาชนติดต่อราชการที่หน่วยงานใดๆก็ตาม แค่โชว์บัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่เท่านั้น เพราะระบบหลังบ้านของภาครัฐทุกหน่วยงานเชื่อมโยงระบบถึงกันหมดแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐต่างๆ กำลังเสนอบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน เช่น กรมการกงสุล บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) โดยมีการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพของผู้ขอทำหนังสือเดินทาง การบันทึกลายนิ้วมือ การถ่ายภาพ และการฝังข้อมูลในรูปชิพภายในด้านหลังเล่มหนังสือเดินทาง กรมสรรพากรพัฒนาระบบบริการจัดทำ และนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt) ช่วยให้ผู้ประกอบการสะดวกในการจัดทำ และส่งมอบใบกำกับภาษีแทนการบันทึกใส่กระดาษแบบเดิมๆ และเป็นการช่วยลดต้นทุนค่ากระดาษของประเทศอย่างมหาศาล 
ความเคลื่อนไหวจากภาครัฐก้าวสู่ยุคดิจิทัลมีอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา เช่น การพัฒนาระบบพร้อมเพย์ การรับโอนเงินโดยใช้เบอร์มือถือหรือบัตรประชาชน จนล่าสุดส่งแรงกระเพื่อมไปยังธนาคารเอกชนประกาศยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการสำหรับดิจิทัลแบงค์กิ้งซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการอย่างมาก นับเป็นการยกเครื่องระบบชำระเงินของอุตสาหกรรมการเงิน จนนำมาสู่การพลิกโฉมครั้งใหญ่ของประเทศเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสด (Cashless society)   

การเข้าสู่สังคมไร้กระดาษ ไร้เงินสด นอกจากช่วยลดต้นทุนแล้ว และยังช่วยเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล ความสะดวก ลดความผิดพลาดของการทำงานที่เกิดจากคนได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนา และยังกระตุ้นให้องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวในยุคดิจิทัล รับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภค  ตลาด  คู่แข่งที่เปลี่ยนแปลงไป 

การเริ่มทรานส์ฟอร์มธุรกิจขององค์กรเอกชน อาจเริ่มจากภายในขององค์กรเอง เปลี่ยนจาก กระบวนการทำงานขององค์กรแบบดั้งเดิม สู่องค์กรดิจิทัล ให้เกิดรูปแบบการทำงานแบบทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการทำงานสูงสุด เพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง

เรื่องโดย : คุณสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH)