Clean Mail on Cloud

  กว่า 30 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การใช้งานอีเมลในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจเป็นที่นิยม และมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าท่านจะอยู่ในธุรกิจขนาดใหญ่ หรือธุรกิจขนาดเล็ก ล้วนแต่ต้องใช้อีเมลเป็นช่องทางสำคัญช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร อีกทั้งถือว่าเป็นเอกสารสำคัญที่สามารถสืบค้นข้อมูลเก่าๆ ที่อยู่ในอีเมลมาใช้อ้างอิงการติดต่อธุรกิจได้เป็นอย่างดี แต่ทุกๆ ท่านคงเคยพบความไม่สะดวก หรือมีความไม่มั่นใจในการใช้งานอีเมล ทั้งในด้านความปลอดภัยอันเนื่องมาจากการแพร่ไวรัสทางอีเมล หรือความรำคาญจากสแปมเมลที่ถูกส่งเข้ามายังเมลบ๊อกซ์ในแต่ละวัน ซึ่งทำให้ต้องเสียเวลามาคัดกรองสแปมเมลออกไปด้วยตนเอง อีกทั้งสแปมเมลยังเป็นช่องทางหนึ่งที่หลอกลวงเราไปสู่เว็บไซต์ประเภทฟิชชิ่ง ซึ่งหลายๆ คนก็เคยตกเป็นเหยื่อฟิชชิ่งด้วยตนเองมาแล้ว โดยกรอกชื่อล็อกอิน และรหัสผ่าน ในการเข้าทำธุรกรรมทางอิเลคทรอนิคส์เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ปลอม (ฟิชชิ่ง ไซต์)

  จากที่กล่าวมาในข้างต้น หากมีบริการสักบริการหนึ่งที่ช่วยทำหน้าที่คัดกรองไวรัส และสแปมเมลแทนเราได้อย่างแม่นยำ   ก็น่าจะทำให้การทำงานประจำวันของเรามีความสะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้า UIH มีความยินดีที่จะนำเสนอบริการ Clean Mail on Cloud เข้ามาเป็นบริการที่ช่วยดูแลการใช้งานเมลของท่าน ให้มีความปลอดภัย และช่วยลดเวลาในการคัดกรองเมลไม่พึงประสงค์ต่างๆ ออกไป อีกทั้งยังช่วยทำหน้าที่เป็นเมลบัฟเฟอร์ช่วยพักเมลเอาไว้ในขณะที่เมลเซิร์ฟเวอร์ของท่านมีปัญหา โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์เมลตีกลับไปยังผู้ส่งอีกด้วย โดยเมลบัฟเฟอร์จะส่งเมลทุกฉบับไปยังเมลเซิร์ฟเวอร์ของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อเมลเซิร์ฟเวอร์ของท่านกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ นอกจากนี้ บริการ Clean Mail on Cloud ซึ่งระบบติดตั้งอยู่บนเครือข่ายของ UIH จะช่วยลดปริมาณแบนด์วิดท์ที่เข้าสู่องค์กรของท่านได้ด้วย เนื่องจากระบบ Clean Mail on Cloud ได้คัดกรองสแปมเมลต่างๆ ก่อนที่จะเข้าเครือข่ายองค์กรของท่าน นอกจากนี้ท่านยังมั่นใจได้ว่า ระบบ Clean Mail on Cloud ได้ติดตั้ง อยู่ในศูนย์ข้อมูลดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง และมีความเสถียรทั้งทางด้านระบบไฟฟ้า และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีกด้วย ซึ่งศูนย์ข้อมูลดาต้าเซ็นเตอร์ของ UIH ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ISO 27001: 2013 เป็นการยืนยันถึงความปลอดภัยที่ท่านจะได้รับจากบริการจาก UIH

ระบบ Clean Mail on Cloud ของ UIH เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Proofpoint ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการไว้วางใจในระดับสากล โดย Proofpoint เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยมสูงสุดของ Gartner’s Magic Quadrant for Secure Email Gateways

เนื้อหาโดย คุณสุวัฒน์ โลกาพัฒนา (UIH)