พลิกโฉมธุรกิจด้วย Big Data


Big Data ถือเป็นเรื่องที่กำลังมาแรงและทุกคนกำลังพูดถึง ต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆในด้านธุรกิจ ต่างฝ่ายก็ต่างเร่งพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีมากขึ้น หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่า Big Data คืออะไร แล้วมันสำคัญอย่างไร แม้จะเคยได้ยินมาเรื่องเกี่ยวกับ Big Data มาบ้างแล้ว แต่ก็อาจจะไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์ต่อองค์กรด้วยเช่นกัน 

Big Data ถือเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีในองค์กร ทั้งแหล่งข้อมูลภายในองค์กรเองและภายนอกอย่างโซเชียลมีเดียต่างๆ ก็ถือเป็นข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ต่อได้ ในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ นิยมทำ Big Data Analysis เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า หรือดูแนวโน้มสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อะไรถือเป็นคุณสมบัติของ Big Data

ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนบอกว่า Big Data ต้องประกอบด้วย 3V คือ 

1. Volume (ปริมาณ)

2. Velocity (ความเร็ว)

3. Variety (ความหลากหลาย) แต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าควรที่จะเป็น 4V ซึ่งก็คือ 

1. Visualization (การแสดงข้อมูล)

2. Veracity Reliability (ความน่าเชื่อถือ)

3. Variability (ความแปรผัน)

4. Value (คุณค่า)Big Data จึงถือเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งในรูปแบบของตารางข้อมูลและในรูปแบบของข้อความยาวๆ รูปภาพ หรือวิดีโอต่างๆ แล้วนำมาประมวลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้

ปัจจัยที่สำคัญที่ Big Data จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจ

เมื่อเรารู้แล้วว่า Big Data คือข้อมูลจำนวนมากที่นำมาใช้เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วนั้น สิ่งสำคัญอันดับต่อไปที่ควรจะต้องรู้ด้วยก็คือเหตุผลหลักที่ใครต่อหลายคนกลัวกันว่า Big Data จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ

1. ข้อมูลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ทางธุรกิจ การที่เรามีข้อมูลของลูกค้าหรือกลุ่มคนที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในมือ ก็สามารถนำมาวิเคราะห์ทั้งจุดแข็งจุดอ่อน ความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงคาดการณ์อนาคตข้างหน้าของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของเราว่าควรจะเดินไปทางไหนดี เท่านี้จะทำให้เราได้เปรียบไปอีกขั้นหนึ่ง 

2. เข้าถึงลูกค้าได้ดีขึ้น เมื่อเราเก็บข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการเพียงครั้งเดียว หรือการใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยให้เราเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการเก็บข้อมูลลูกค้าในช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางที่สะดวกต่อลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์, ช่องทางการชำระเงินที่ลูกค้าสะดวก 

3. องค์กรสามารถพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าและการส่งต่อผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและการทำงานภายในองค์กร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ที่องค์กรผลิตออกไป

Big Data จะมีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร

1. ช่วยให้องค์กรเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ปัจจัยที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้น รวมไปถึงแนวโน้มในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงของลูกค้าอีกด้วย

2. ช่วยให้องค์กรสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่ากระแสต่างๆ ที่เป็นที่นิยมในขณะนั้น หรือแม้แต่กระแสเงียบที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วย การใช้ Big Data เข้ามาช่วยวิเคราะห์จะทำให้องค์กรจับกระแสและกลายเป็นผู้นำกระแสได้อีกด้วย

3. ช่วยให้องค์กรจัดการรับมือกับปัญหาในอนาคตได้ และช่วยให้องค์กรตรวจสอบแนวโน้มของปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นกับองค์กร รวมถึงการปรับตัวของธุรกิจ รูปแบบการจัดการบริหารองค์กร และยุทธศาสตร์องค์กรให้ดียิ่งขึ้น


ถึงแม้ว่า Big Data จะเข้ามาช่วยองค์กรให้พัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นนั้น ก็ต้องมี IT Infrastructure และ Security ภายในองค์กรที่ดีด้วย เพื่อที่จะสามารถเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการป้องกัน และการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากการบุกรุกหรือภัยอินเทอร์เน็ตต่างๆ เพื่อให้คุณและองค์กรของคุณมีความปลอดภัยและใช้งาน Big Data ได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น