จับเทรนด์ธุรกิจ 10 อันดับดาวรุ่ง-ร่วง ปี 61

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดอันดับ 10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ร่วง ปี 2561

โดย 10 อันดับธุรกิจดาวรุ่งปี 2561 มีดังนี้

 1. ธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และอุปกรณ์ (ผู้ให้บริการโครงข่าย)
 2. ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม
 3. ธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ
 4. ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว
 5. ธุรกิจด้านปิโตรเคมีและพลาสติก และธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
 6. ธุรกิจโมเดิร์นเทรด ธุรกิจบริการทางด้านการเงิน และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 7. ธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 8. ธุรกิจด้านการศึกษา และธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยว
 9. ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และบ้านเช่า หรือห้องเช่า และธุรกิจด้านความเชื่อ เช่น โหราศาสตร์ และเครื่องรางของขลัง
 10. ธุรกิจวัสดุด้านก่อสร้างและรับเหมา และธุรกิจร้านเสริมสวย ตัดผมแนวแฟชั่น

ทิศทางธุรกิจดาวเด่นของไทยในปีหน้า (2561) พบว่าเป็นไปตาม Mega Trend โดยธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และอุปกรณ์ ขยับขึ้นจากอันดับ 4 ในปี 2560 เป็นอันดับ 1 ในปี 2561 ตามกระแสหลักของโลก ส่วนประเทศไทย ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อินเตอร์เน็ตชุมชน ประกอบกับสังคมไทยเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองมากขึ้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบโทรคมนาคมของไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และราคาอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ มีระดับราคาต่ำลง และฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลายขึ้น

ขณะที่ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม หลังจากอยู่อันดับ 1 ต่อเนื่องมานานถึง 5 ปี หล่นลงมาอยู่ในอันดับ 2 แต่ยังถือว่าเป็นกระแสหลักสำคัญกับการที่คนให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ และการดูแลความงามอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจำนวนผู้สูงอายุของไทยมีมากขึ้น และมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการรักษามีความทันสมัยมากขึ้น

ที่น่าสังเกตุคือ ธุรกิจด้านความเชื่อ ติดอยู่อันดับ 9 อันดับเดียวกับธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บ้านเช่าหรือห้องเช่า เนื่องจากพฤติกรรมของคนไทยมีค่านิยมเกี่ยวกับความเชื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้สามารถขยายเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว เกิดการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารความเชื่อต่างๆ ส่งผลให้ธุรกิจเกิดมูลค่าสูงตามกระแสความนิยม

ส่วน 10 อันดับธุรกิจดาวร่วงปี 2561 ได้แก่

 1. ธุรกิจหัตถกรรม (ดั้งเดิมที่ไม่ได้มีการปรับตัว)
 2. ธุรกิจด้านการผลิตเหมืองแร่
 3. สื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารและวารสาร, ธุรกิจการเช่าหนังสือ
 4. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องเล่น DVD CD
 5. ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายแผ่น CD DVD, ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน
 6. ธุรกิจเคเบิลทีวี
 7. ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร ยาง ปาล์ม ข้าว
 8. ธุรกิจร้านขายมือถือมือ 2
 9. ธุรกิจร้านค้าแบบดั้งเดิม
 10. ธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: http://money2know.com