Internet Solutions & VAS

สุดยอดเทคโนโลยีโครงข่ายความเร็วสูงผ่านใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ด้วยระดับความเร็วคงที่ และความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ สามารถรับส่งข้อมูลมัลติมีเดียผ่านช่องสัญญาณที่สามารถเลือกได้หลากหลายตามความต้องการ รองรับการใช้งานด้วยความเร็วสูงสุดถึง 10 Gbps เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง และต้องการ รับ-ส่ง ข้อมูลได้ไม่จำกัดปริมาณ อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตได้พร้อมกันหลายเครื่อง ช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน