SMART DOCUMENT

ระบบจัดการงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

“แปลงเอกสารกองโตเป็นไฟล์จิ๋วพร้อมเรียกใช้งานได้เสมอผ่านปลายนิ้ว”

บริการระบบจัดการงานเอกสารสำคัญในองค์กรสำหรับทุกธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารเป็นไปอย่างอัตโนมัติตามที่คุณกำหนด โดยระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาช่วยจัดเก็บรักษาข้อมูลการส่งข้อมูลในสำนักงาน ช่วยลดปริมาณกระดาษ และยังสามารถสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ช่วยลดปัญหาเรื่องหารค้นหาเอกสารกองโตด้วยการจัดเก็บเอกสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ค้นหาได้ง่าย ประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ รวดเร็วทันต่อความต้องการเข้าถึงข้อมูล แม่นยำ มีความถูกต้องมากขึ้น ที่สำคัญช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และลดเวลาในการทำงานอีกด้วย