Smart Warehouse Management Solution

โซลูชั่นการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ ทันสมัย ยืดหยุ่น เสริมศักยภาพในการเปลี่ยนสินค้าเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว
ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารจัดการทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ให้สามารถสร้างผลิตผลทางธุรกิจได้สูงที่สุด โดยมีต้นทุนที่สมเหตุสมผล หนึ่งในวิธีที่องค์กรธุรกิจชั้นนำให้ความสำคัญ คือ การบริหารจัดการสินค้าคงคลังหรือวัตถุดิบให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่น้อยจนเกินไปจนทำให้สายการผลิตหยุดชะงัก และไม่มากจนเกินไปจนเกิดปัญหาสินค้าค้างสต๊อก ทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ดังนั้นการนำเทคโนโลยีและระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยบริหารจัดการสินค้าคงคลังขององค์กรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังสำหรับการขายหรือวัตถุดิบสำหรับสายการผลิตขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้ตัวช่วยทำให้ต้นทุนการผลิตขององค์กรต่ำลง

บริการ UIH Smart Warehouse Management Solution เป็นการให้บริการทางด้านอุปกรณ์ และซอฟท์แวร์สำหรับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังแบบครบวงจร โดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการลงทุนทำระบบอีกต่อไป ช่วยให้คุณมีระบบจัดการสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มาพร้อมบริการหลังการขายที่เป็นเลิศอีกด้วย

 

โครงสร้างพื้นฐานของโซลูชั่น 

  • Cloud Based Service ทุกบริการของ UIH เป็นบริการที่อยู่บน Cloud คุณภาพสูง ทำให้ธุรกิจของคุณสามารถมีระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้สะดวก ง่ายขึ้น และยังมีความปลอดภัยสูง ช่วยลดต้นทุนการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ และสามารถจ่ายค่าบริการแบบรายเดือนได้ด้วย
  • Warehouse Management System ซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการสินค้าคงคลังภายในองค์กรของคุณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีความถูกต้องครบถ้วนทั้งการรับสินค้าเข้า – ออกจากสต๊อก สามารถระบุตำแหน่งที่จัดเก็บ ประเภท และจำนวนของสินค้าได้อย่างแม่นยำ และยังใช้งานได้ง่ายด้วยระบบสแกนบาร์โค้ด 
  • CCTV ระบบบันทึกภาพ และเสียงที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคลังสินค้าของคุณ สามารถเลือกระดับความละเอียดในการบันทึกภาพได้ตามความต้องการ มาพร้อมกับหน่วยความจำที่สามารถเก็บภาพได้ตั้งแต่ 30 วัน ขึ้นไป และระบบสำรองไฟฉุกเฉิน สามารถดูภาพสดและย้อนหลังได้ผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์
  • Wi-Fi as a Service บริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงแบบครบวงจร ให้บริการตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง ดูแล และบำรุงรักษาระบบ Wi-Fi ให้กับคลังสินค้าของคุณ ซึ่งระบบ Wi-Fi มีประสิทธิภาพจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของระบบ IoT ที่จะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก Sensors ต่างๆ เพื่อนำไปประมวลผลแบบ Real-time ได้ ซึ่งบริการ Wi-Fi ของ UIH จะมาพร้อมกับระบบยืนยันตัวบุคคลในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Cloud Authentication) และระบบบันทึก Log ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
  • Firewall as a Service บริการทางด้าน Security ระดับ Enterprise จาก UIH ที่สามารถเลือกได้ทั้งแบบ Firewall on Cloud ผ่านระบบ Cloud ของ UIH หรือ Firewall on Premise โดยการเช่าอุปกรณ์ Firewall ไปติดตั้งที่คลังสินค้าของคุณ พร้อมบริการ Managed Service และบริการหลังการขายครบวงจร
  • Managed Service บริการดูแลจัดการไอทีแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ตลอดจนจัดหาให้เช่าอุปกรณ์เครือข่าย บริหารจัดการ บำรุงรักษา เพื่อให้เครือข่ายภายใน (LAN) องค์กรลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ต้องเสียเวลา และบุคลากรดูแลระบบเครือข่ายสื่อสาร ทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินงาน รวมถึงปัญหาการขาดแคลนขาดบุคลากรที่มีทักษะด้านไอทีอีกด้วย