Smart Office Solution

ปรับลุคออฟฟิศสู่ยุคดิจิทัลกับบริการโซลูชั่นไอซีทีครบวงจรของ UIH


 

ในยุคดิจิทัล องค์กรรัฐ และเอกชน ต่างก็รีบเร่งปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุค Digital Disruption ทำให้การใช้ชีวิตของคนทำงานต้องการความรวดเร็วและง่ายดายขึ้น หนึ่งเทรนด์ที่ได้รับความสำคัญมาก นั่นคือการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นออฟฟิศอัจฉริยะ (Smart Office) องค์กรธุรกิจจำนวนมากจึงเริ่มนำเทคโนโลยีหลากหลายประเภทเข้ามาปรับใช้ในการขับเคลื่อนการทำงานของตนเองสู่การเป็นองค์กรที่มีนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆ

บริการ UIH Smart Office Solution ช่วยปรับเปลี่ยนให้ออฟฟิศของคุณเป็นออฟฟิศที่มีความชาญฉลาดและทันสมัย ทำให้พนักงานในองค์กรคุณสามารถทำงานแบบ Work Smart ได้ง่ายๆ ด้วยบริการที่ผสานเทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูง และความปลอดภัย ทำให้การส่งข้อมูล ภาพ เสียง ระหว่างสาขา และสำนักงานใหญ่เป็นเรื่องง่าย ช่วยประหยัดทั้งเวลา และงบประมาณ สะดวก ปลอดภัย เพราะมีระบบเก็บฐานข้อมูลบน Cloud และสามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีความเสถียร ไม่ว่าคุณจะอยู่ออฟฟิศ อยู่บ้าน หรือขณะเคลื่อนที่ก็สามารถทำงานและมอนิเตอร์ธุรกิจได้อย่างไม่มีข้อจำกัด 

โครงสร้างพื้นฐานของโซลูชั่น 

  • Collaboration สนับสนุนการดำเนินธุรกิจในรูปแบบดิจิทัล และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานรูปแบบใหม่ๆ ให้กับองค์กร ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ UIH สามารถเห็นภาพ ฟังเสียงและส่งไฟล์ข้อมูล หรือเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนหรือทุกคนได้ทันที ง่าย สะดวก รวดเร็ว กว่าการประชุมแบบเดิม 
  • Wi-Fi as a Service บริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง รองรับระบบความปลอดภัยสำหรับองค์กร และสามารถแยกส่วนการให้บริการ Free Wi-Fi แก่ลูกค้าขององค์กร เสริมความแม่นยำในการวิเคราะห์ด้วย Wi-Fi Analytics
  • CCTV ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านระบบกล้องวงจรปิด CCTV สำหรับองค์กรสามารถบริหารจัดการได้จากสำนักงานใหญ่ผ่านอินเทอร์เน็ต
  • Firewall as a Service อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยได้ลึกถึงระดับ Applications ของผู้ใช้งาน บนระบบเครือข่ายสาขา จัดการภัยคุกคามได้ก่อนจะเข้าถึงองค์กรต่างสาขา หรือสำนักงานใหญ่ ดูแลบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญของ UIH 
  • Cloud Services นำเทคโนโลยี Cloud มาช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานภายในองค์กรให้ง่าย สะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยสร้างความได้เปรียบ และขยายโอกาสทางธุรกิจสู่การเป็นผู้นำธุรกิจในยุคดิจิทัลอาทิ Cloud Internet, Cloud Computing, Cloud Backup และ Cloud Authentication เป็นต้น