Smart Factory Solution

ก้าวสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะและฉลาดขึ้นด้วยบริการโซลูชั่นไอซีทีครบวงจร


 

โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในปัจจุบันเริ่มมีการใช้เทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์เข้ามาดำเนินการผลิตแทนแรงงานมนุษย์ อุตสาหกรรมหนึ่งที่เห็นภาพชัดที่สุด คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งต่อไปหุ่นยนต์ในโรงงานเหล่านี้จะทำงานได้อย่างละเอียดมากขึ้น แม้กระทั่งงานที่มีความซับซ้อน ส่งผลให้ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งการจัดการต้นทุนการผลิต บุคลากร และเครื่องจักร สิ่งที่ตามมาคือโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งเริ่มมองหาระบบ IoT เข้ามาช่วยในระบบการจัดการงานในโรงงานมากขึ้น อาทิ ใช้ข้อมูลเซนเซอร์ในการตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องจักร ขั้นตอนการทำงานต่างๆ รวมถึงใช้เครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงเชื่อมต่อการทำงานแต่ละส่วนภายในโรงงานช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างง่ายดาย

การเพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจการผลิตด้วย UIH Smart Factory Solution เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในโรงงาน ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่กับโรงงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ผ่านเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงที่มีความเสถียร ช่วยให้การประชุมทางไกลของทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโรงงานที่อยู่ต่างสถานที่กันเป็นเรื่องง่ายๆ นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไร้สายในโรงงานยังรองรับการเชื่อมต่อของ IoT Sensor ที่ช่วยให้เปลี่ยนโรงงานอุตสาหกรรมแบบเดิมเป็นโรงงานอัจฉริยะที่พร้อมก้าวเข้าสู่ยุค Connected Factory มั่นใจได้กับการออกแบบโซลูชั่นโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และอุ่นใจยิ่งขึ้นด้วยการให้บริการที่มี Service Level Agreement (SLA) ของ UIH ครอบคลุมทุกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะคอยดูแลภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการด้านเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลด Downtime ที่ไม่พึงประสงค์ของระบบเครือข่ายในธุรกิจโรงงานของคุณ 

โครงสร้างพื้นฐานของโซลูชั่น 

  • Wi-Fi as a Service บริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงครบวงจร ให้บริการตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง ดูแล และบำรุงรักษาระบบ Wi-Fi ภายในโรงงานของคุณเสริมความคล่องตัวในการทำงานภายในโรงงาน และเป็นโครงสร้างสำคัญของระบบ IoT เชื่อมโยงข้อมูลจาก Sensors เพื่อนำไปประมวลผลได้แบบ Real-time
  • Firewallas a Service ป้องกันภัยคุกคามที่อาจเข้าควบคุมระบบสำคัญของโรงงาน เช่น Industrial Control (ICS), Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) 
  • Collaboration สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับองค์กรโดยสามารถประชุมนำเสนอสินค้าต้นแบบระหว่างโรงงานและสำนักงานใหญ่ได้
  • CCTV ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการการเฝ้าระวังภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสังเกตการณ์และเตรียมรับมือกับเหตุการณ์หรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที


Service
Smart Warehouse โซลูชั่นการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่

  • WMS (Warehouse Management System) ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการคลังสินค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Inventory Management ตรวจเช็คทรัพยากรภายในคลังได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวมถึงการประมาณการในอนาคต เพื่อให้การดำเนินการของกิจการของคุณไปอย่างราบรื่น
  • Asset Tracking ระบบติดตามสินทรัพย์ที่ช่วยให้คุณสามารถระบุตำแหน่งที่จัดเก็บ ประเภท และจำนวนของสินค้าได้อย่างแม่นยำ และง่ายต่อการค้นหา

Smart Logistic บริการไอซีทีครบวงจรเพื่อธุรกิจโลจิสติกส์
  • GPS Tracking ระบบติดตาม ตรวจสอบฟังค์ชั่นต่างๆ ภายในรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นใจว่าสินค้าและรถยนต์จะไม่สูญหาย
  • MDVR (Mobile DVR) อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลภาพ เสียง และพิกัดตำแหน่งของรถแบบ Real-Time สามารถเรียกดูภาพภายในรถยนต์ รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ของผู้ขับขี่ได้ทันที