Remote Task ManagementRemote Task Management เป็นระบบบริหารจัดการพนักงาน และงานที่ได้รับมอบหมายแบบออนไลน์ ช่วยให้หัวหน้างานสามารถติดตามการทำงานของพนักงาน และสถานะงานต่างๆ ที่มอบหมายไปได้แบบเรียลไทม์ รองรับการทำงานเป็นกะ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สะดวกในการใช้งานออนไลน์ได้ทุกที่ พร้อมระบุตำแหน่งพิกัดที่ทำงาน

โซลูชันดังกล่าวถูกออกแบบมาให้สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของงาน และบริหารการพนักงาน โดยรองรับการบันทึกเวลา เข้า – ออก สถานที่ทำงาน พร้อมเช็คอินเพื่อระบุตำแหน่งที่ทำงาน และยืนยันตัวตนผ่านเทคโนโลยี Face Recognition ที่มี ความแม่นยำสูง ลดปัญหาเรื่องการตอกบัตรแทนกัน ช่วยให้การเช็คชื่อพนักงานที่ทำงานภายนอกสถานที่ เช่น ที่ไซต์ลูกค้า ไซต์ก่อสร้าง ทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
Remote Task Management ยังช่วยให้หัวหน้างานแจกจ่ายงานไปยังพนักงานแต่ละคนได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งติดตามสถานะการทำงานของพนักงาน และงานที่แจกจ่ายไปได้แบบเรียลไทม์ โดยพนักงานสามารถบันทึกเวลา เริ่ม – จบ งานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง ทำให้การประเมินผลงาน และคำนวณค่าแรงทำได้ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถใส่หมายเหตุลงไปในงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อรายงานหัวหน้างานเมื่อพบปัญหาได้อีกด้วย ลดภาระงานด้านเอกสาร และเวลาที่ต้องสูญเสียไปในการส่งรายงาน