Private AreaUIH มีบริการพื้นที่ส่วนตัวอยู่สองแบบ คือ แบบกั้นล้อมพื้นที่ของ Rack ด้วยกรงโลหะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงขึ้น และการเข้า-ออก ลูกค้าของ UIH สามารถเลือกเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนแบบ Multi-Factor Authentication เพื่อเพิ่มปลอดภัยที่สูงขึ้น แบบที่สองของบริการพื้นที่ส่วนตัวคือห้องส่วนตัวสำหรับ Rack ของลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงสุด