บริการ Co-Locationบริการศูนย์ข้อมูลไอทีครบวงจร รับฝาก Server ระบบ Data Center เช่าพื้นที่วาง Server หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ยืดหยุ่น พร้อมให้บริการทั้งแบบ Half Rack และ Full Rack การให้บริการ Co-Location ของ UIH จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลหลัก หรือศูนย์ข้อมูลสำรองแก่ลูกค้า มีความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มีระบบไฟฟ้าสำรอง และมีการควบคุมทางสภาพแวดล้อม อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะ พร้อมด้วยพื้นที่ทำงานฉุกเฉิน (Business Continuity Office) ที่จะทำให้ธุรกิจของท่านดำเนินต่อไปได้ หากเกิดกรณีฉุกเฉินลูกค้าก็ยังสามารถทำงานได้เสมือนอยู่ที่อาคารสำนักงาน

สำหรับ UIH Data Center แห่งใหม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเป็นกลางไร้ขีดจำกัด ไม่ต้องกังวลกับการเลือกผู้ให้บริการโครงข่ายอีกต่อไป ลูกค้าสามารถเลือกการเชื่อมต่อ และบริการจากผู้ให้บริการทุกราย หรือเรียกได้ว่าเป็น Carrier Neutral ที่ทำให้องค์กรต่างๆ มีทางเลือกในการใช้บริการตามต้องการ 

นอกจากนี้ UIH ยังได้สร้างเครือข่าย High Speed Data Center Rings ที่ร้อย Data Center ที่สำคัญในจุดยุทธศาสตร์ในประเทศเข้าด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าที่มีการสำรองข้อมูลใน Data Center มากกว่าหนึ่งแห่งสามารถใช้งานระหว่าง Data Center ได้โดยไม่มีความรู้สึกถึงความหน่วงของข้อมูล ด้วยความแข็งแกร่งด้านโครงข่ายไฟเบอร์ใยแก้วนำแสงที่มีความเร็วระดับ “Terabits Network” ผสานความโดดเด่นด้านจุดยุทธศาสตร์ในไทย ทำให้สามารถเชื่อมต่อไปยัง Data Center ทั่วเอเชีย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคใต้ และภาคตะวันออก รวมถึง Global Hosting 3 แห่งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมการันตีคุณภาพมาตรฐานการบริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ Service Level Agreement (SLA 99.99%)