บริการ Co-Location

บริการศูนย์ข้อมูลไอทีครบวงจร รับฝาก Server ระบบ Data Center หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การให้บริการ Co-Location ของ UIH จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลหลัก หรือศูนย์ข้อมูลสำรองแก่ลูกค้า มีความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ พร้อมด้วยพื้นที่ทำงานฉุกเฉิน (Business Continuity Work Space) ที่จะทำให้ธุรกิจของท่านดำเนินต่อไปได้ หากเกิดกรณีฉุกเฉินลูกค้าก็ยังสามารถทำงานได้เสมือนอยู่ที่อาคารสำนักงาน


Facility

UIH Data Center ได้ออกแบบระบบ Data Center ภายใต้แนวคิด 3C คือ
1. Cold Aisle Containment คือ ระบบกักลมเย็นบริเวณทางเดิน ติดตั้งภายใต้แนวคิด “การกักบริเวณไหลเวียนของลมเย็น” (Cold Aisle Containment) เพื่อช่วยระบายลมร้อนออกจากเซิร์ฟเวอร์ให้เปลี่ยนเป็นลมเย็น ป้องกันไม่ให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์หยุดทำงานกะทันหัน และช่วยประหยัดพลังงาน
2. Centralized Chiller System คือ ระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างเที่ยงตรง ลดการใช้พลังงานได้กว่าร้อยละ 15 หรือ 522,000 หน่วย เมื่อใช้ระบบแอร์แบบพิเศษ และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 290 ตันต่อปี
3. CFC Free คือ ระบบดับเพลิงปลอดสาร UIH เลือกใช้สารดับเพลิงปลอด CFC ที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อใช้งานแล้วจะไม่ทิ้งสารตกค้าง และไม่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อีกด้วย

Location

บริการโคโลเคชั่นของ UIH นั้น พร้อมให้บริการที่ 2 แห่งด้วยกัน คือ อาคารเบญจจินดา ถนนกำแพงเพชร 6 และอาคาร Interlink (Nation tower) ถนนบางนา-ตราด ซึ่งทั้ง 2 แห่งนั้นตั้งอยู่บนถนนสายหลัก มีการคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้ท่าอากาศยานหลักของประเทศไทย