Business Continuity Officeบริการศูนย์สำรองพื้นที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่จะช่วยให้แต่ละองค์กรสามารถดำเนินธุรกิจแบบต่อเนื่องได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และช่วยบริหารจัดการทุกความเสี่ยง ด้วยการเตรียมพื้นที่การทำงานสำรอง พร้อมอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณขณะเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตราฐานระดับสากล ได้แก่ ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบป้องกันอัคคีภัย และสถานที่ทำงาน เสมือนทำงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ เป็นต้น รวมทั้งได้รับการรับรองในระบบบริการคุณภาพด้านความปลอดภัย ISO 27001 และด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่ดีและเหมาะสมของ UIH Data Center มั่นใจได้ว่าข้อมูลของลูกค้าจะปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ และทุกเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน