Data Center

เมื่อองค์กรธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ข้อมูลใน Database ของบริษัทย่อมเติบโตตาม ส่งผลให้ข้อมูลมากมายเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลสำหรับคุณด้วย คงไม่ดีแน่ หากระบบในองค์กรล่มหรือถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดี การมองหาสถานที่รับฝากเซิร์ฟเวอร์ ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์อย่างดี มีระบบจัดการไฟฟ้า และความเย็นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลหลักหรือศูนย์ข้อมูลสำรอง พร้อมด้วยพื้นที่ทำงานฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันเป็นสิ่งสำคัญ แต่หากคุณมอบหมายให้ UIH เป็นผู้ดูแลผ่านบริการ Data Center ศูนย์ข้อมูลไอทีทันสมัย และครบวงจร องค์กรคุณมั่นใจได้แน่นอนว่าด้วยระบบความปลอดภัยสูงสุดของ UIH จะทำให้ข้อมูล และแอพพลิเคชั่นขององค์กรคุณปลอดภัย อีกทั้งสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นตลอด 24 ชั่วโมง