บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศไทย โดยบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ได้รับสัมปทานในการให้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูงให้กับองค์กรธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาบริการตอบรับยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายและดิจิทัลโซลูชั่นระดับภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มตัว มีบริการโซลูชันดิจิทัลแบบครบวงจรทางด้าน ICT อาทิ บริการ IT Infrastructure, Software และระบบ Cloud ครอบคลุมทั้งในไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 

UIH วางจุดเชื่อมต่อโครงข่ายบรอดแบนด์ไว้ 7 แห่ง ภายในประเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มเออีซี ได้แก่

  • จุดแรกจังหวัดเชียงราย (พื้นที่ติดต่อกับประเทศพม่า และลาว) 
  • จุดที่ ตาก (พื้นที่ติดต่อกับประเทศพม่า) 
  • จุดที่ หนองคาย (พื้นที่ติดต่อกับประเทศลาว)  และจุดที่ 4 มุกดาหาร (พื้นที่ติดต่อกับประเทศลาว และเส้นทางสู่เวียดนาม) 
  • จุดที่ สระแก้ว (พื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา และเวียดนาม) 
  • จุดที่ สงขลา ที่อำเภอหาดใหญ่ และสุดท้ายอำเภอด่านนอก (พื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย)
  • นอกจากนี้ ยังมี PoP (Point of Presence) ในประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง เพื่อเสริมศักยภาพการเชื่อมต่อให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น รองรับการขยายตัวทางด้านโครงข่ายสื่อสารที่จะมีเพิ่มขึ้นด้วย
     

นอกจากนี้ UIH จับมือเป็นพันธมิตรระดับโลกเพื่อร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพร่วมกันเพื่อเข้าสู่เวทีแข่งขันกับนานาประเทศ อีกทั้งขยายธุรกิจเส้นทางเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ภายใต้ บริษัท เมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ ลิมิเต็ด หรือ MIH ผู้นำการให้บริการบรอดแบนด์ระดับพรีเมียมกว่า 21 แห่ง ในพม่า โดย MIH ได้รับสิทธิ์จากการไฟฟ้าย่างกุ้ง (YESC) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) บนเสาไฟฟ้าทั่วเมืองย่างกุ้ง และในอนาคตมีแผนจะขยายพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของ AEC (Asean Economics Community) 


UIH ได้รับการันตีเครือข่ายด้วยมาตรฐานระดับสากล MEF CE 1.0 และ CE 2.0 รายแรกของไทย และไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยยกระดับคุณภาพบริการและอุปกรณ์ รวมถึงคุณภาพบุคลากรที่มีมาตรฐานสากล

UIH ยกระดับศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่การทำงานในโลกดิจิทัลด้วยแนวคิด Digital Transformation โดยริเริ่มจากการเรียน e-learning และเปิดโอกาสให้บุคลากรพัฒนาทักษะการทำงานของตนเองให้สูงขึ้น พร้อมลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงาน มุ่งเน้นความคล่องตัว เพื่อให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพUIH Profile 2019