บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศไทย โดยบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ได้รับสัมปทานในการให้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูงให้กับองค์กรธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาบริการตอบรับยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายและดิจิทัลโซลูชั่นระดับภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มตัว มีบริการโซลูชันดิจิทัลแบบครบวงจรทางด้าน ICT อาทิ บริการ IT Infrastructure, Software และระบบ Cloud ครอบคลุมทั้งในไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ UIH จับมือเป็นพันธมิตรระดับโลกเพื่อร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพร่วมกันเพื่อเข้าสู่เวทีแข่งขันกับนานาประเทศ อีกทั้งขยายธุรกิจเส้นทางเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ภายใต้ บริษัท เมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ ลิมิเต็ด หรือ MIH ผู้นำการให้บริการบรอดแบนด์ระดับพรีเมียมกว่า 21 แห่ง ในพม่า โดย MIH ได้รับสิทธิ์จากการไฟฟ้าย่างกุ้ง (YESC) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) บนเสาไฟฟ้าทั่วเมืองย่างกุ้ง และในอนาคตมีแผนจะขยายพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของ AEC (Asean Economics Community) 


UIH ได้รับการันตีเครือข่ายด้วยมาตรฐานระดับสากล MEF CE 1.0 และ CE 2.0 รายแรกของไทย และไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยยกระดับคุณภาพบริการและอุปกรณ์ รวมถึงคุณภาพบุคลากรที่มีมาตรฐานสากล