บริการ Cloud

UIH คือหนึ่งในผู้ให้บริการ Cloud Computing ในประเทศไทย ที่ให้บริการ Cloud ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ขององค์กรของลูกค้า และบริการสร้าง Virtual Data Center บนเครือข่าย MPLS ของ UIH ด้วยตัวคุณเองภายใน 15 นาที โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อ Hardware และ Software เองทั้งระบบ ไม่ต้องวางระบบเครือข่ายเอง ลดความรับผิดชอบในการดูแลระบบ และสามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันที อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการเพิ่มหรือลดปริมาณการใช้งานได้ตามความต้องการในแต่ละเดือน โดยที่ไม่ต้องอัพเกรดระบบ และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้วุ่นวายอีกต่อไป