Cloud Wi-Fi

PictureTest

บริการจัดการ Wi-Fi แบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง ดำเนินการ การบริหารจัดการ และบำรุงรักษา โดยลูกค้าเพียงแค่จ่ายค่าบริหารจัดการแบบรายเดือนเท่านั้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับค่าอุปกรณ์ที่มีราคาสูง นอกจากนี้ ยังรองรับด้วยระบบ Centralized Management จึงสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง ด้วยการทำ Authentication