มาตรการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ และเหตุการณ์อุทกภัยปี 2564

แผนปฏิบัติการและการป้องกันเชิงรุกเพื่อรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 (11 มกราคม พ.ศ. 2564)

มาตรการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินน้ำท่วมนครศรีธรรมราช

นโยบายการให้บริการในพื้นที่ที่มีมาตรการเข้มงวด

ยกระดับมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19

แผนปฏิบัติการและการป้องกันเชิงรุกเพื่อรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า (UIH Data Center)

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา

มาตรการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากพายุปาบึกในภาคใต้

มาตรการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้

มาตรการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในสภาพอากาศแปรปรวน