รู้จัก MPLS คืออะไร? สำคัญกับองค์กรอย่างไร?

ก.พ. 9, 2024

RELATED NEWS

MPLS คืออะไร?

MPLS หรือชื่อเต็มว่า Multi-Protocol Label Switching คือเทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น ลักษณะการทำงานเป็นระบบ Switching แทนที่จะเป็นระบบ Routing แบบเดิม โดยการใช้ Label ในการกำหนดเส้นทางของข้อมูลในเครือข่าย ระหว่างทางจะใช้หมายเลข IP Address ของต้นทางและปลายทางที่แสดงอยู่บน Packet ทำให้ Router ชี้ไปยัง Label แทน โดย Label จะเป็นตัวบ่งบอกเส้นทางที่ Packet วิ่งไปหาปลายทางทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเลือกเส้นทางหรือคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุด การจัดส่งข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานจึงทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และยังสามารถทำ VPN ที่ใช้ร่วมกับ Routing Protocol ได้อย่างหลากหลาย จึงเป็นที่นิยมสำหรับ Service Provider ในการให้บริการการเชื่อมต่อ WAN ขององค์กรแบบ Virtual Private Network

หลักการทำงาน

Label Switch Router หรือ LSR จะทำการแลกเปลี่ยน Label Information โดยใช้ Label Distribution Protocol (LDP) เพื่อสร้าง Label Information Base (LIB) เมื่ออุปกรณ์ PE (Provider Equipment) เรียนรู้เส้นทางใหม่ใน IP Routing Table ก็จะสร้าง Local Label สำหรับ Network Prefix นั้นและประกาศออกไปยัง LSR รอบข้างเพื่อให้ทราบว่าหากมี Packet ที่จะส่งไป Network Prefix ดังกล่าว LSR รอบข้างจะต้อง Swap Label เป็น Local label ที่ประกาศไป เพื่อให้ Packet ถูกส่งมายัง PE นั้นได้ถูกต้อง 

LIB จะเก็บข้อมูล label และ Prefix ทั้งหมดทั้งที่ LSR สร้างเอง และได้รับจาก LSR รอบข้าง จึงมีข้อมูลเส้นทางที่ใช้ส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางหรือที่เรียกว่า LSP (Label Switched Paths) ได้หลาย LSP แต่ LSR จะเลือก LSP ที่ดีที่สุด และเก็บข้อมูล Prefix, Label และ Interface ขาออก ลงใน LFIB (Label Forwarding Information Base)

เมื่อ IP Packet ถูกส่งเข้ามาใน MPLS Network อุปกรณ์ Ingress LSR จะทำการเพิ่ม Header ระหว่าง Layer 2 และ Layer 3 Header และ Push Label ลงไปบน Header ของ  IP Packet จากนั้นจึงส่ง Packet ออกไป เมื่อ LSR ตัวถัดไปได้รับ Packet ก็จะดู Label ของ Packet เทียบกับ LFIB เพื่อหา Next Hop ที่ต้องส่งออกไปพร้อมทำการ swap label ก่อนส่งต่อ Packet  เมื่อ Packet ถูกส่งต่อไปจนถึงปลายทาง อุปกรณ์ Egress LSR จะทำ Pop Label และนำ Header ที่เพิ่มออก ก่อนส่ง IP Packet ออกไปยัง CE Router

จุดเด่นของ MPLS ที่สำคัญสำหรับองค์กร

 • อัตราความเร็วในการส่ง Packet สูง

LSR (Label Switch Router) จะทำการตรวจสอบ Label กับ LFIB เพื่อค้นหา Outgoing Interface ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลาน้อยกว่าการค้นหาเส้นทางบน Routing Lable (L3) จึงทำให้การส่ง Packet รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้งานของ CPU Router อีกด้วย

 • รองรับการใช้งานร่วมกับโปรโตคอลอื่นได้หลากหลาย

MPLS จะใช้ IP ในการค้นหาและสร้างเส้นทาง แต่ใช้วิธีการเช็ก Label บน Packet ในการส่งข้อมูลซึ่งคล้ายกับ Switching (L2) ดังนั้นจึงถูกจัดเป็น Layer 2.5 บน OSI Model นอกจากนี้ยังมีการเพิ่ม MPLS Header บน Packet ซึ่งเป็นเหมือนการทำ Encapsulation ทำให้ใช้งานร่วมกับ PPP, ATM, ADSL, Frame Relay, Ethernet หรือ Protocol อื่น ๆ ได้ ตามชื่อ Multiprotocol

 • MPLS VPN

เทคโนโลยี MPLS VPN เป็นเทคโนโลยีที่ Service Provider นิยมนำมาให้บริการเพื่อเชื่อมต่อ WAN สาขาขององค์กร โดยการทำ VPN (Virtual Private Network) จะทำให้ Network ของลูกค้าแต่ละรายแยกจากกัน โดยสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งรูปแบบที่เป็น MPLS VPN L3 และ MPLS VPN L2

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • LSR (Label Switching Router) คือ Router ใน MPLS Network ที่มีข้อมูล Label 
 • Ingress LSR คือ Router Hop แรกบน MPLS ทำหน้าที่เพิ่ม Header และใส่ (Push) Label บน IP Packet
 • Egress LSR คือ Router Hop สุดท้ายบน MPLS ทำหน้าที่ถอด Header และถอด (Pop) Label บน IP Packet ออก
 • Customer Edge (CE) Router คือ Router ริมขอบของ Customer Network ที่ต่อเข้า PE เพื่อเชื่อมต่อ MPLS
 • Provider Edge (PE) Router คือ Router ริมขอบของ Provider Network (หรือ MPLS Network) ที่เชื่อมต่อ CE 
 • Push คือ การเพิ่ม Label บน IP Packet
 • Pop คือ การถอด Label บน IP Packet
 • Swap คือ การสลับ Label บน Packet

อ่านข้อมูลบริการ MPLS เพิ่มเติม คลิก

สนใจบริการ MPLS จาก UIH คลิก