รู้จัก Cloud PBX

Nov 6, 2023

RELATED NEWS

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญอย่างก้าวกระโดดในการดำเนินชีวิตและเศรษฐกิจในปัจจุบัน  การรู้ทันเทคโนโลยีจะช่วยให้ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์ก็เช่นเดียวกัน การนำ PBX (Private Branch Exchange คือ ตู้โทรศัพท์สาขา) ไปอยู่บนคลาวด์ หรือที่ใครๆหลายคนรู้จักกันในชื่อ “Cloud PBX” เข้ามาตอบโจทย์ธุรกิจให้ได้เกิดประสิทธิภาพ

รู้จัก Cloud PBX

Cloud PBX เป็นระบบโทรศัพท์ที่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตโดยนำเอาเทคโนโลยี Cloud เข้ามา ทำให้ระบบโทรศัพท์แบบเดิมที่มี PBX อยู่ที่สาขา พัฒนากลายเป็น Cloud PBX แทน

การทำงานของระบบ Cloud PBX

โดยการทำงานของระบบ Cloud PBX จะทำงานโดยการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตแทนการโทรผ่านสายโทรศัพท์ที่ลากไปยังชุมสายแบบในอดีต เมื่อโทรออกไปแล้วนั้นสัญญาณเสียงจะถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล วิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังระบบ Cloud PBX จากนั้นระบบ Cloud PBX จะกำหนดเส้นทางและส่งข้อมูลผ่านไปยัง Operator เพื่อส่งข้อมูลไปตามเส้นทางจนถึงผู้รับสายปลายทาง

คุณสมบัติพื้นฐานของระบบ Cloud PBX  สามารถทำได้เหมือนโทรศัพท์ที่ใช้ในองค์กรประกอบด้วย

 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Auto Attendant  หรือ IVR)
 • การโอนเรียก การโอนสาย
 • การบันทึกรายละเอียดของสายที่โทรเข้ามา (History)
 • การตั้งค่าเสียงเรียกที่แตกต่างหรือตั้งเพลงรอสาย
 • การดึงสายภายในกลุ่ม
 • การจดจำหมายเลขภายในที่โทรออก (AutoCLIP)
 • ระบบแฟกซ์ผ่านอีเมล
 • ใช้งานผ่าน Mobile Application และ PC Application

ประโยชน์ของระบบ Cloud PBX 

 • มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มลดจำนวนการใช้งานตามขนาดของแต่ละองค์กร
 • รองรับอุปกรณ์ปลายทางที่หลากหลาย สามารถใช้งานร่วมกับ IP phone, Mobile Application และ PC Application
 • การสื่อสารระหว่างสาขาเป็นเรื่องง่าย สะดวกในการบริหารจัดการ
 • องค์กรไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบ  เพราะระบบ Cloud PBX จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบ
 • เหมาะกับองค์กรที่มีหลายสาขา เนื่องจากสามารถบริหารจัดการทุกสาขาได้บนระบบเดียว
 • เหมาะกับองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรที่ขาดเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการ

ระบบ Cloud PBX มีค่าใช้จ่ายเป็นรูปแบบเช่าใช้รายเดือนหรือรายปี จึงไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อตู้ PBX ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา นอกจากนี้ระบบ Cloud PBX สามารถเชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องลากสายโทรศัพท์ เพราะสามารถโทรผ่านแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการลากสายโทรศัพท์และการบำรุงรักษาอุปกรณ์โทรศัพท์ ในขณะที PBX หรือตู้โทรศัพท์สาขา เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย เมื่อเทียบกับ Cloud PBX แล้ว ระบบ PBX มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าทั้งตอนติดตั้งและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ มีความยืดหยุ่นที่น้อยกว่าในการที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนการใช้งาน และสามารถเชื่อมต่อได้แค่โทรศัพท์หัวเครื่องเท่านั้น นอกจากนี้ยังจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญคอยดูแลบำรุงรักษาระบบ PBX อีกด้วย

โดยสรุปแล้ว ระบบ Cloud PBX เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการสื่อสารของธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากสามารถเพิ่ม-ลดจำนวนการใช้งานตามความต้องการใช้งาน มีการบริการอย่างมืออาชีพจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นอีกทางเลือกของการสื่อสารของธุรกิจในยุคปัจจุบันที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่