เปิด e-Newsletter by UIH ผ่านบราวเซอร์ (Click)
UIH International Gateway เชื่อมต่อทุกความต้องการทางธุรกิจจากทั่วทุกมุมโลก
เพราะการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ UIH จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบโครงข่ายที่มีความเสถียรสูงยิ่งขึ้น เพื่อรองรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของลูกค้าและพันธมิตร ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้วางจุดเชื่อมต่อโครงข่ายบรอดแบนด์ไว้ 7 จุด ทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อในภูมิภาคอาเซียน และทุกพื้นที่ทั่วโลกด้วยการวาง PoP (Point of Presence) ในประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และตรงจุด พร้อมส่งมอบบริการที่ดีที่สุด มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล
 

 

Brand & Marketing Communication Division
Copyright © 2017 UIH. All rights reserved.
คลิกที่นี่ หากคุณไม่ต้องการรับข่าวสารจาก UIH